bih.button.backtotop.text

ภูมิคุ้มกันของคุณพร้อมรบกับเซลล์มะเร็งหรือไม่ immune profile บอกคุณได้

ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนอกจากช่วยป้องกันร่างกายไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้ว ยังช่วยทำลายเซลล์ที่กำลังเจริญเติบโตไปเป็นมะเร็งให้กับเรา เมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันตกลง เซลล์มะเร็งที่หลบซ่อนอยู่จะเริ่มจู่โจมร่างกาย หากภูมิคุ้มกันสู้ไม่ไหวจะทำให้เป็นโรคมะเร็งในที่สุด การตรวจ immune profile ช่วยบอกได้ว่าภูมิคุ้มกันซึ่งเปรียบเสมือนทหารของคุณพร้อมรับมือกับข้าศึกได้มากน้อยเพียงใด

การตรวจ immune profile เหมาะกับใคร
เหมาะกับคนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยากทราบจำนวนและคุณภาพของภูมิคุ้มกันในขณะนั้นเพื่อนำมาใช้วางแผนในการเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคมะเร็งหรือเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงยิ่งขึ้น

วิธีการตรวจทำได้อย่างไร
การตรวจทำโดยการเจาะเลือดเพื่อดูการทำงานของเม็ดเลือดขาวอย่างละเอียด โดยเจาะจงไปที่เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) ซึ่งทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยกำจัดเชื้อไวรัสและยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้เติบโตขึ้น เป็นการตรวจเม็ดเลือดขาวในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในคนปกติเม็ดเลือดขาวควรมีจำนวนที่พอเหมาะ ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ถึงมีเม็ดเลือดขาวเยอะแต่คุณภาพอาจไม่ดีเท่าคนปกติ ดังนั้นเม็ดเลือดขาวอาจมีจำนวนเยอะได้แต่ไม่ควรน้อยเกินไปเช่นเดียวกัน สำหรับการตรวจคุณภาพของเม็ดเลือดขาว ทำได้โดยการนำเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยไปแช่ไว้กับเซลล์มะเร็งที่สร้างขึ้นมาในห้องปฏิบัติการประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งตายไปเท่าไร หากเซลล์มะเร็งตายเป็นจำนวนมากแสดงว่าเม็ดเลือดขาวมีคุณภาพดีแต่หากเซลล์มะเร็งตายน้อยแสดงว่าเม็ดเลือดขาวมีคุณภาพไม่ดี โดยจะทราบผลการตรวจภายในเวลา 4 วันถึง 1 สัปดาห์

ข้อดีของการตรวจ immune profile คืออะไร
การตรวจ immune profile ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิคุ้มกันของตนเอง  ข้อดีของการตรวจ immune profile ของคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งคือ ทำให้ทราบความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งและการติดเชื้อไวรัสต่างๆเพื่อวางแผนป้องกันตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย สำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งและอยู่ระหว่างการรักษา จะช่วยให้แพทย์เลือกวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ผสมผสานอย่างเหมาะสมโดยวางแผนการรักษาอย่างเจาะจงเฉพาะบุคคล เป็นการเสริมให้กับการรักษาหลัก เช่น การให้เคมีบำบัดและการฉายแสงมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือหากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) การตรวจ immune profile ทำให้บอกได้ว่าจำนวนภูมิคุ้มกันมีเท่าไรและมีคุณภาพหรือไม่ เพราะหากภูมิคุ้มกันน้อยหรือไม่มีคุณภาพ ผู้ป่วยจะมีโอกาสตอบสนองต่อการรักษาน้อยลง แพทย์จะช่วยเพิ่มจำนวนภูมิคุ้มกันเพื่อให้การรักษาได้ผลดีตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคมะเร็งและรักษาจนโรคสงบ สามารถตรวจ immune profile พร้อมกับการตรวจอื่นๆเพื่อนำผลการตรวจทั้งหมดมาประกอบเป็นภาพใหญ่และวางแผนป้องกันเพื่อไม่ให้โรคมะเร็งกลับมา

ทำไมจึงเลือกตรวจ immune profile ที่เอสเพอรานซ์
ที่เอสเพอรานซ์เราออกแบบวิธีการรักษาที่มีผลงานวิจัยทางการแพทย์รับรองให้กับผู้ป่วย โดยใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ ทีมแพทย์ของเรามีความชำนาญในการอ่านผลการตรวจ immune profile และให้การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างแพทย์ผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง
โทร: 02-011-5888

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs