ศูนย์จักษุ

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา
 

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่
 

การบริการ

 • การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
 • การตรวจรักษาตาทุกชนิด
 • การตรวจสายตาในเด็ก
  • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน 13 ห้อง
 • เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม
 • เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอประสาทตา
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทและต้อหิน
 • เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและหลังการผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียง
 • เครื่องเลเซอร์ SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) สำหรับรักษาต้อหิน
 • กล้องเอ็นโดสโคปสำหรับการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันผ่านทางจมูก โดยไม่มีแผลเป็น


เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์จักษุ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9451 02 667 9452 02 667 9453
โทรสาร: 0 2667 9427
 
ศูนย์จักษุ
ศูนย์จักษุ
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาตาทุกชนิด รวมถึงตรวจวัดสายตา ผ่าตัดจอประสาทตา เปลี่ยนกระจกตา ผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน และรักษาสายตาด้วยเลเซอร์
คะแนนโหวต: 9.62 of 10, จากจำนวนคนโหวต 78 คน
6797|2
6797
custom.bihcenter
6797
11
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

โรคม่านตาอักเสบ

นพ. ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี

จักษุวิทยา, โรคม่านตาอักเสบ

นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, โรคม่านตาอักเสบ

กระจกตา

นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, โรคม่านตาอักเสบ

นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ผศ.พญ. ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. ฐาริณี กุลกำม์ธร

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. เจตน์ เกียรติสุนทร

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ผศ.นพ. ธวัชชัย ปานเสถียรกุล

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. ฐาริณี กุลกำม์ธร

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

การอักเสบในลูกตา, ม่านตาอักเสบ

พญ. โสมศิริ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา, การอักเสบในลูกตา, ม่านตาอักเสบ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา

จอประสาทตา

นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. กิตติศักดิ์ กุลวิชิต

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, โรคม่านตาอักเสบ

นพ. ภารพันธ์ บำรุงสุข

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. เมทินี ศิริมหาราช

จักษุวิทยา, จอประสาทตา

พญ. โสมศิริ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา, การอักเสบในลูกตา, ม่านตาอักเสบ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา

พญ. อัจฉรา อัมพรพฤติ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จอประสาทตา

รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

จักษุวิทยา

น.อ.นพ. ปกป้อง ปราณีประชาชน

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. เจตน์ เกียรติสุนทร

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. กิตติศักดิ์ กุลวิชิต

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. กีรติ พึ่งพาพงศ์

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. ภารพันธ์ บำรุงสุข

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. สมชาย ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ผศ.นพ. ธวัชชัย ปานเสถียรกุล

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ผศ.พญ. ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. เฉลา พงศ์ประยูร

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. นฤมล ลัคนากุล

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. รวีวรรณ ชุนถนอม

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

รศ.พญ. โสฬส วุฒิพันธุ์

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

รศ.พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

จักษุวิทยาเด็ก

น.อ.นพ. ปกป้อง ปราณีประชาชน

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ฉัตรชัย พลอยประสิทธิ์

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก

พญ. ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. อัจฉรา อัมพรพฤติ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จอประสาทตา

รศ.พญ. โสฬส วุฒิพันธุ์

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

ต้อกระจก

นพ. เจตน์ เกียรติสุนทร

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. กีรติ พึ่งพาพงศ์

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

นพ. สมชาย ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

นพ. สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. ฐาริณี กุลกำม์ธร

จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์

จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. นฤมล ลัคนากุล

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

พญ. พินิตา วะน้ำค้าง

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, ต้อหิน

รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ

จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

ต้อหิน

นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

นพ. สมชาย ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

พญ. พินิตา วะน้ำค้าง

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, ต้อหิน

รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

รศ.พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

ผ่าตัดน้ำวุ้นและจอรับภาพ

พญ. แพร์ พงศาเจริญนนท์

จักษุวิทยา, ผ่าตัดน้ำวุ้นและจอรับภาพ

ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา

นพ. กีรติ พึ่งพาพงศ์

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. เฉลา พงศ์ประยูร

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

พญ. กาญจนา ลีลาภัทรานุรักษ์

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา

พญ. รวีวรรณ ชุนถนอม

จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา