ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ข้อมูลศูนย์
ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่
 • การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
 • การตรวจรักษาตาทุกชนิด
 • การตรวจสายตาในเด็ก
  • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
 • ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน 13 ห้อง
 • เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม
 • เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอประสาทตา
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทและต้อหิน
 • เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและหลังการผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียง
 • เครื่องเลเซอร์ SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) สำหรับรักษาต้อหิน
 • กล้องเอ็นโดสโคปสำหรับการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันผ่านทางจมูก โดยไม่มีแผลเป็น

พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กระจกตา
การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูโปรไฟล์

รศ.พญ. โสฬส วุฒิพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาเด็ก

ดูโปรไฟล์

พญ. ฉันทกา สุปิยพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กระจกตา
การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ดูโปรไฟล์

นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา
ต้อกระจก
ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา

ดูโปรไฟล์

นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จอประสาทตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูโปรไฟล์

พญ. อัจฉรา อัมพรพฤติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จอประสาทตา

ดูโปรไฟล์

นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จอประสาทตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์จักษุ
  Tel: 02 011 3891
  Tel: 02 011 3885
  Tel: 02 011 3886

Service Hours

 • ศูนย์จักษุ
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.
  นอกเวลาทำการ
  ติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Location

 • ศูนย์จักษุ
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
   
คะแนนโหวต 9.74 of 10, จากจำนวนคนโหวต 291 คน

Related Health Blogs