ศูนย์ศัลยกรรม

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

คลินิกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร โดยศัลยแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย
 

บริการและศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญ

 • วิสัญญีวิทยา
 • ศัลยกรรมทรวงอก
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบประสาท
 • ศัลยกรรมสำหรับเด็ก
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • พยาธิศัลยกรรม

สำหรับรายละเอียดการทำศัลยกรรมของศูนย์รักษาโรคอื่น ๆ กรุณาคลิกด้านล่าง


ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์

 • ห้องสำหรับศัลยแพทย์ให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • ห้องให้การรักษา
 • ห้องผ่าตัดเล็ก
 • ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย 19 ห้อง
 • ผู้ป่วยนอก/ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
 • ศัลยกรรมเลเซอร์
 • การผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็ก

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-19.00 น.

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ศัลยกรรม
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2667 1555
โทรสาร 0 2667 2915
6763
ศูนย์ศัลยกรรม
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์ศัลยกรรม รักษาและผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป เช่น ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมสำหรับเด็ก
คะแนนโหวต: 9.58 of 10, จากจำนวนคนโหวต 19 คน
6763|0
6763
custom.bihcenter
6763
7
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

กุมารศัลยศาสตร์

นพ. วีระ บูรณะกิจเจริญ

ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

นพ. สาธิต กรเณศ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

พญ. ศนิ มลกุล

กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

รศ.นพ. สุเมธ ธีรรัตน์กุล

กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

ผศ.พญ. เยาวนุช คงด่าน

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

พญ. วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

รศ.นพ. วิชัย วาสนสิริ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. โสภาคย์ มนัสนยกรณ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ชฎิล ธาระเวช

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ณวรา ดุสิตานนท์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. บุญชู ศิริจินดากุล

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ปณต ยิ้มเจริญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ปรีชา ยุวรี

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ยอดยิ่ง วาสุถิตย์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. วัฒนา สุพรหมจักร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. วิภูษิต แต้สมบัติ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. วีรวุฒิ อิ่มสำราญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. วีระวร อริยขจร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สมคิด มิ่งพฤฒิ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สมรัช หิรัญยะวะสิต

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สิโรช ศรีสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุปรีชา อัสวกาญจน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุภนิติ์ นิวาตวงศ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุริยะ จักกะพาก

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

นพ. อมฤต ตาลเศวต

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. อาวตาร สิงห์สัจเทพ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. อำนวย วงศ์ศรีสุนทร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ผศ.น.ต.นพ. พุชฌงค์ ทิมรัตน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ผศ.นพ. ธีรพล อังกูลภักดีกุล

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ผศ.นพ. รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ผศ.พญ. สุภาพร โอภาสานนท์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

รศ.นพ. พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ศ.นพ. ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ศ.นพ. ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. ประกาศิต จิรัปปภา

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. ณวรา ดุสิตานนท์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. ธีรสันติ์ ตันติเตมิท

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. พรเทพ ประทานวณิช

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. สุภกิจ ขมวิลัย

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศ.กิตติคุณ นพ. อรุณ โรจนสกุล

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศ.นพ. ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ภูมินทร์ เสริมดำรงศักดิ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

นพ. วีระวร อริยขจร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

ผศ.นพ. กฤตยา กฤตยากีรณ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ผศ.พญ. ปิยนุช พูตระกูล

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. โอภาส ศรัทธาพุทธ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. กิตติชัย เหลืองทวีบุญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. จุล นำชัยศิริ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. ชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. พัชร อ่องจริต

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. พัฒนศักดิ์ เลิศประดิษฐ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. สุชาต ไชยโรจน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

รศ.นพ. สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก