ศูนย์ศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร โดยศัลยแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย
บริการและศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญ
 • วิสัญญีวิทยา
 • ศัลยกรรมทรวงอก
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบประสาท
 • ศัลยกรรมสำหรับเด็ก
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • พยาธิศัลยกรรม
 • ห้องสำหรับศัลยแพทย์ให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • ห้องให้การรักษา
 • ห้องผ่าตัดเล็ก
 • ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย 19 ห้อง
 • ผู้ป่วยนอก/ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
 • ศัลยกรรมเลเซอร์
 • การผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็ก

รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารศัลยศาสตร์
กุมารศัลยศาสตร์

ดูโปรไฟล์

นพ. ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ดูโปรไฟล์

นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ดูโปรไฟล์

นพ. วรากร จ่าแสนชื่น

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

พ.ต.ต. นพ. อังกูร อนุวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์ศัลยกรรม
  Tel: 02 011 2222

Service Hours

 • ศูนย์ศัลยกรรม
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์-วันอาทิตย์
  08.00-19.00 น.

Location

 • ศูนย์ศัลยกรรม
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
คะแนนโหวต 9.58 of 10, จากจำนวนคนโหวต 81 คน

Related Health Blogs