bih.button.backtotop.text

การกำจัดเนื้อตายและสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล

การกำจัดเนื้อตายและสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล (wound debridement) เป็นวิธีกำจัดเนื้อตาย เนื้อที่ตายไปแล้ว หรือเนื้อเยื่อที่ปนเปื้อน รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ออกจากแผล เนื่องจากเป็นอุปสรรคทำให้เลือดไปเลี้ยงแผลไม่ได้ แผลที่ไม่สะอาดจะหายช้าหรือไม่หายเลยและยังอาจติดเชื้อซึ่งอาจแพร่กระจายไปสู่บริเวณใกล้เคียงหรืออวัยวะส่วนอื่นๆ ทางกระแสโลหิต การกำจัดเนื้อตายและสิ่งแปลกปลอมออกจากแผลทำได้หลายวิธี ได้แก่ ศัลยกรรมหรือใช้ของมีคมตกแต่งแผล ใช้กระบวนการของแผลเอง ใช้เอนไซม์ ใช้วิธีทางกลศาสตร์และใช้วิธีทางชีวภาพ จะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับขนาดแผล ตำแหน่งและประเภทของแผล รวมทั้งความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและระดับความเจ็บปวด แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าวิธีการใดเหมาะสมกับผู้ป่วย บางครั้งอาจใช้หลายวิธีประกอบกัน

จุดประสงค์/ประโยชน์ในการทำหัตถการ
  • เพื่อตัดส่วนของเนื้อตายออกจากบาดแผลและกระตุ้นการหายของแผล
  • ป้องกันหรือลดการติดเชื้อ

ความเสี่ยงจากการกำจัดเนื้อตายและสิ่งแปลกปลอมออกจากแผลแตกต่างกันไปตามวิธีการที่ใช้ โดยทั่วไปสิ่งที่อาจเกิดคือ มีเลือดออกแล้วห้ามเลือดไม่ได้ ติดเชื้อ เส้นประสาท หลอดเลือดหรือเนื้อเยื่อที่ยังดีภายในและรอบๆ แผลถูกทำลาย ปวดแผล และแผลไม่หายหรือหายไม่ดี หากใช้วิธีการหนึ่งแล้วไม่ได้ผลแพทย์อาจเปลี่ยนไปลองใช้วิธีการอื่น ผู้ป่วยควรสอบถามแพทย์เรื่องความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากแต่ละวิธี

·   ก่อนการเดินทางมารักษา ถ้าผู้ป่วยรับประทานยาละลายลิ่มเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยา

·        ผู้ป่วยชาวต่างชาติควรอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยหลังทำหัตถการหรือตลอดระยะเวลาการรักษา

·        หากท่านมีแผนการเดินทางหลังทำหัตถการ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทำการจองการเดินทาง ผู้ป่วยสามารถเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินได้ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ

·        ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายและดูแลแผลผ่าตัดในวันนัด รวมถึงได้รับเอกสารสรุปประวัติการรักษา เอกสาร Fit to Fly (ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ก่อนขึ้นเครื่อง)

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์


หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น

หากไม่ทำความสะอาดแผลให้ปราศจากเนื้อเยื่อที่ตายและ/หรือสิ่งแปลกปลอม แผลจะไม่หายหรือหายไม่ดี หรืออาจติดเชื้อได้ ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปวดแผล ติดเชื้อที่บริเวณอื่นในร่างกายและอาจทำให้ติดเชื้อในกระแสโลหิตก็เป็นได้ หากอาการทรุดลงอาจทำให้เสียชีวิตได้

หากจะให้แผลหายต้องกำจัดเนื้อที่ตายและสิ่งแปลกปลอมออกจากแผลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ควรปรึกษาแพทย์

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ศัลยกรรม

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs