bih.button.backtotop.text

การรักษานิ่วในไตโดยการส่องกล้องผ่านรูผิวหนัง

การรักษานิ่วในไตโดยการส่องกล้องผ่านรูเจาะที่ขนาดเล็กผิวหนัง (Percutaneous Nephrolithotomy: PCNL) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนิ่วในไตขนาดกลางถึงใหญ่ (นิ่วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 เซนติเมตรขึ้นไป) ออกโดยการส่องกล้องผ่านรูเจาะขนาดเล็กที่ผิวหนัง

 • การติดเชื้อ: ก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยทุกรายจะได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องการติดเชื้อ หากผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อ เช่น ไข้สูง แผลมีหนอง ปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะลำบาก ปวดมาก ต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • เลือดออก: การเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด อาจเกิดขึ้นได้ แต่พบได้น้อย ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้เลือดทดแทน
 • ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไตภายหลังการผ่าตัด การเกิดพังผืดในไตหรือท่อทางเดินปัสสาวะ
 • ต้องผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแทน ซึ่งพบน้อยมาก เนื่องจากนิ่วมีขนาดใหญ่เกินไปหรือนิ่วอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถนำนิ่วออกมาได้
 • ผู้ป่วยชาวต่างชาติ ควรอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 3-5 วันหลังการผ่าตัดหรือตลอดระยะเวลาการรักษา
 • หากท่านมีแผนการเดินทางหลังทําหัตถการ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทําการจองการเดินทาง ผู้ป่วยสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้โดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ
 • ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายในวันนัดและได้รับเอกสารสรุปประวัติการรักษา เอกสาร Fit to Fly (ถ้าผู้ป่วยจําเป็นต้องใช้)
การรักษานิ่วในไตโดยการส่องกล้องผ่านรูผิวหนังสามารถกำจัดนิ่วที่มีขนาดใหญ่ออกได้ภายในครั้งเดียว โดยผ่านรูขนาดเล็กที่ผิวหนัง
นิ่วในไตขนาดเล็กที่มีอาการเพียงเล็กน้อย
นิ่วในไตที่ขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ส่วนมากอาจไม่จําเป็นต้องรักษา ผู้ป่วยอาจสามารถขับนิ่วขนาดเล็กออกได้โดย
 • การดื่มน้ำ หากไม่มีข้อห้าม การดื่มน้ำอย่างน้อย 2-3 ลิตรต่อวันอาจช่วยชะล้างระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ยาแก้ปวด การขับนิ่วขนาดเล็กออกอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย บรรเทาอาการได้ด้วยยาแก้ปวด
 • การรักษาด้วยยา แพทย์อาจให้ยาเพื่อช่วยขับนิ่วในไต โดยยาจะช่วยให้กล้ามเนื้อท่อไตคลายตัวทำให้ขับนิ่วในไตได้เร็วขึ้นและเจ็บปวดน้อยลง
นิ่วในไตที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตํ่ากว่า 2 เซนติเมตร
 • การสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (extracorporeal shock wave lithotripsy: ESWL) เป็นการใช้คลื่นกระแทกเพื่อสลายนิ่วในไตให้เป็นชิ้นเล็กละเอียดเหมือนเม็ดทราย สามารถเคลื่อนผ่านทางเดินปัสสาวะได้ง่ายและถูกขับออกจากร่างกายในที่สุด
 • การสลายนิ่วในไตผ่านกล้องส่องผ่านท่อไต (retrograde intrarenal surgery: RIRS) โดยการสอดท่อที่มีกล้องขนาดเล็กติดอยู่ ผ่านท่อปัสสาวะและเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ ก่อนเคลื่อนขึ้นไปยังหลอดไตและไตในตำแหน่งที่นิ่วอยู่ ศัลยแพทย์จะใช้เลเซอร์สลายนิ่วให้กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และอาจใส่สายระบายท่อไตไว้ภายใน (double-J stent) เพื่อให้ชิ้นส่วนของนิ่วไหลไปสู่กระเพาะปัสสาวะง่ายขึ้น

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ศัลยกรรม

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs