bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดต่อท่อน้ำดีกับลำไส้เล็กส่วนกลาง

 

จุดประสงค์/ประโยชน์ของการทำหัตถการ
เพื่อระบายน้ำดี การผ่าตัดนี้อาจเป็นได้ทั้งการรักษาโรคหรือใช้ในการประคับประคองอาการ
 
ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัด
  • ท่อน้ำดีอุดตัน
  • ท่อน้ำดีอักเสบ
  • ท่อน้ำดีตีบ
  • นิ่วในถุงน้ำดี
  • ดีซ่านที่เกิดโรคมะเร็ง
  • ภาวะเลือดออกมาก
  • ภาวะติดเชื้อ
  • รอยรั่วที่รอยต่อของลำไส้
  • การเกิดโรคเดิมซ้ำ
  • ผลข้างเคียงจากยาสลบ
 
 
การผ่าตัดต่อท่อน้ำดีกับลำไส้เล็กส่วนกลางเป็นวิธีที่ได้ผลค่อนข้างดีในการสร้างช่องทางเพื่อระบายน้ำดี แต่ในบางกรณีการรักษาวิธีนี้ไม่ใช่การรักษาโรคที่ต้นเหตุ ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การรักษาด้วยการผ่าตัดนี้สามารถช่วยผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาโรคมะเร็งให้รู้สึกดีขึ้นได้
 
หากไม่ทำหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น
หากผู้ป่วยไม่เข้ารับการผ่าตัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงชีวิตได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลในการเข้ารับการรักษา
 
ทางเลือกในการรักษาขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา แพทย์อาจกำจัดก้อนนิ่วโดยการส่องกล้องระหว่างการส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน การผ่าตัดต่อท่อน้ำดีกับลำไส้เล็กส่วนกลางนั้นใกล้เคียงกับการผ่าตัดเพื่อต่อท่อน้ำดีใหญ่เข้ากับลำไส้เล็กส่วนต้น ในบางกรณีท่อน้ำดีอาจถูกตัดและขยายให้กว้างขึ้น และใส่อุปกรณ์เพื่อช่วยระบายน้ำดี
 

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ศัลยกรรม

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs