ခွဲစိတ်ခန်းသုံးရေးစင်တာ

ကျနော်တို့ဗမာသို့ဘာသာပြန်ထားသောနေကြတယ်

The Outpatient Surgical Center at Bumrungrad International Hospital in Bangkok, Thailand offers a full range of surgical specialties. In most cases patients can arrange consultations with Thailand's premier surgeons with very little waiting time.
Services and Surgical Specializations
 • Anesthesiology
 • Cardiothoracic surgery (heart & chest surgery)
 • General surgery
 • Neurosurgery
 • Pediatric surgery
 • Urological surgery
 • Vascular surgery
 • Surgical pathology
 
 • ห้องสำหรับศัลยแพทย์ให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • ห้องให้การรักษา
 • ห้องผ่าตัดเล็ก
 • ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย 19 ห้อง
 • ผู้ป่วยนอก/ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
 • ศัลยกรรมเลเซอร์
 • การผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็ก
 • Ko-Iam W, Sandhu T, Paiboonworachat S, Pongchairerks P, Chotirosniramit A, Chotirosniramit N, Chandacham K, Jirapongcharoenlap T, Junrungsee S. Predictive Factors for a Long Hospital Stay in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy. Int J Hepatol. 2017;2017:5497936. (PMID: 28239497)  
 • Ko-Iam W, Paiboonworachat S, Pongchairerks P, Junrungsee S, Sandhu T. Combination of etoricoxib and low-pressure pneumoperitoneum versus standard treatment for the management of pain after laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled trial. Surg Endosc. 2016. (PMID: 26905574

Contact Information

 • Surgical Center
  Tel: +66 2011 2222

Service Hours

 • Surgical Center
  Monday through Friday
  8:00 am to 8:00 pm
  Saturday and Sunday
  8:00 am to 7:00 pm

Location

 • Surgical Clinics
  Bumrungrad International Clinic (BIC) Building, 16th floor
Rating score 8.35 of 10, based on 23 vote(s)

Related Health Blogs