bih.button.backtotop.text

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์

ข้อมูลศูนย์
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูนักกีฬาและผู้ที่รักการออกกำลังกายที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬา ผู้สูงวัยที่เผชิญภาวะเสื่อมถอยของร่างกายและผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน รวมถึงวิเคราะห์สมรรถนะของนักกีฬา และผู้ที่รักการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นกีฬาให้สูงขึ้น  
 
 

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

 • เวชศาสตร์การกีฬา (Integrated Sports Medicine Service) มุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บทางการกีฬาและผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกทั่วไปในทุกๆ วัย เช่น อาการปวดข้อเนื่องจากการบาดเจ็บหรือข้อเสื่อม รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนหรือต้องการป้องกันภาวะกระดูกพรุน
 • คลินิกรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานหรือออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Clinic) ให้บริการคัดกรองโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังและออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ


specialtyservices.jpg
 

การบริการของเรา ประกอบด้วย

 • การให้คำปรึกษา
 • การตรวจวินิจฉัยผู้ที่มีอาการปวดข้อ ปวดเส้นเอ็นและปวดกล้ามเนื้อจาก การใช้งานหรือจากกิจกรรมกีฬา
 • บริการตรวจสมรรถนะของร่างกาย
 • วางแผนและออกแบบโปรแกรมการรักษา และฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายที่เหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล
 • ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านหลายสาขา เช่น แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กระดูกและกล้ามเนื้อ แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัย นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และนักเวชศาสตร์การกีฬา
 • มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวมโดยผสมผสานเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อมทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้คุณฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยได้เร็วที่สุดและสามารถกลับไปเล่นกีฬาที่รักได้อย่างปลอดภัย

การประเมินค่าสมรรถนะทางกายภาพ VO2 MAX Evaluation (90 นาที) 

คือโปรแกรมการทดสอบที่บ่งบอกสมรรถนะทางร่างกายระหว่างที่เล่นกีฬา ด้วยการวัดระดับค่าความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจนและอัตราการเต้นของหัวใจ โดยผลลัพธ์ของการวัด ระดับค่าจะออกมาเป็นตัวเลข ตัวเลขยิ่งสูงหมายถึงความสามารถในการออกกำลังกายยิ่งมีมากขึ้น การทดสอบนี้ถือเป็นมาตรฐานที่ทันสมัยในการวัดสุขภาพและประเมินสมรรถนะร่างกายทางด้านกีฬา เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อมในอนาคต
 

VO2-max-474x350.jpg
 

การวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย (10 นาที)

ประกอบด้วยการวัดค่าปริมาณไขมันในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ ค่าโปรตีน น้ำและแร่ธาตุอย่างละเอียด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยให้เราออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันในร่างกายการปรับสมดุลเพื่อสุขภาพหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายในการออกกำลัง
 

การทดสอบเพื่อประเมินค่าทางชีวภาพ (30 นาที)

เป็นโปรแกรมการทดสอบเพื่อวัดระดับความหลากหลายทางชีวกายภาพ โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงสภาวะและสมรรถนะของร่างกายในช่วงเวลานั้น โดยมีการตรวจวัด ดังต่อไปนี้
 • หาค่าสมรรถนะการทำงานของหัวใจและปอด
 • สภาวะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • สภาวะความอดทนของกล้ามเนื้อ
 • ความยืดหยุ่น
 • การวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย
 • ความคล่องตัวและพลังกล้ามเนื้อ
 • การทรงตัวและการประสานงานของร่างกาย
 • ปฏิกิริยาตอบสนองและความเร็ว
 

การตรวจคัดกรองโรคทางกล้ามเนื้อ (Muscle health screening)

ใช้ในการหาสาเหตุของอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ ช่วยในการวินิจฉัยกลุ่มโรคที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรม และเป็นการตรวจหาความผิดปกติของระดับฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ที่จำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ
 

การรักษาด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP)

ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของโรคข้อเข่าเสื่อม เอ็น กล้ามเนื้อ เอ็นกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ โดยไม่ต้องผ่าตัด เพียงนำเลือดของผู้ป่วยไปปั่นเพื่อแยกเกล็ดเลือดและนำมาฉีดกลับเข้าไปยังบริเวณที่บาดเจ็บ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเพิ่มโกรทแฟคเตอร์ มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลและไม่ต้องใช้เวลาฟื้นตัวนาน
 

การผ่าตัดแบบรักษาข้อเอาไว้ (Joint Preservation Surgery)

เหมาะกับผู้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดเปลี่ยนข้อใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ยังมีอาการไม่มากนักและยังใช้ชีวิตที่แอคทีฟอยู่

 

เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Peripheral TMS)

เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดขั้นสูง เพื่อรักษาอาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้วิธีการกระตุ้นบริเวณที่ปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ช่วยลดอาการกล้ามเนื้อ ตึงตัวและใช้บริหารกล้ามเนื้อหลังจากการ บาดเจ็บในระยะแรกๆ

 

การรักษาทางกายภาพบำบัดและการออกกำลังกาย

โดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดร่วมกับการออกกำลังกายระยะเริ่มแรกหลังจากอาการบาดเจ็บ โดยมีนักกายภาพบำบัดและนักฝึกสอนออกกำลังกายดูแลเรื่องการออกกำลังกายและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยแต่ละราย
 

พญ. อลิศรา อารีราชการัณย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
เวชศาสตร์การกีฬา

ดูโปรไฟล์

นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

Related Package

  Scroll for more

Contact Number

 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ 
Tel : 02 011 2888

Service Hours

 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ 
จันทร์-ศุกร์  08.00 – 16.00 น.

Location

 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ 
อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 11 
คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs