bih.button.backtotop.text

การรักษาทางกายภาพบำบัดและการออกกำลังกาย

เราใช้วิธีการรักษาแบบองค์รวมเพื่อให้คุณฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ โดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดร่วมกับการออกกำลังกายระยะเริ่มแรกหลังจากอาการบาดเจ็บ โดยมีนักกายภาพบำบัดและนักฝึกสอนออกกำลังกายร่วมกันออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายและฟื้นฟูสมรรถนะให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของผู้ป่วยแต่ละรายมากที่สุด

การรักษา
เราให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยดังต่อไปนี้
  • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อช่วยแก้ไขอาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ
  • ประเมินความสามารถในการออกกำลังกายก่อนและหลังการผ่าตัด รวมถึงพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวิธีการผ่าตัดของคุณ
  • พัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภทและกิจกรรมที่คุณทำ
  • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภทเพื่อช่วยให้คุณเล่นกีฬานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้นอย่างเต็มความสามารถ
  • รักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน รวมถึงออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มและเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในกลุ่มผู้สูงวัย

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs