bih.button.backtotop.text

เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Peripheral TMS)

เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดขั้นสูง เพื่อรักษาอาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้วิธีการกระตุ้นบริเวณที่ปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ช่วยลดอาการกล้ามเนื้อตึงตัวและใช้บริหารกล้ามเนื้อหลังจากการบาดเจ็บในระยะแรกๆ

การรักษา

เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อการช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ในทันทีโดยใช้ระยะเวลาไม่นาน การกระตุ้นบริเวณที่บาดเจ็บด้วยคลื่นแม่เหล็กแม่เหล็กนี้ ช่วยให้ร่างกายเยียวยาตัวเองตามธรรมชาติได้เร็วขึ้นและสามารถใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทได้ทุกระยะ  เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กสามารถใช้รักษาอาการปวดที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุซึ่งรวมถึงอาการดังต่อไปนี้

Peripheral Magnetic Stimulation หรือคลื่นแม่เหล็ก มีการใช้ในยุโรปและประเทศในเอเชีย   เช่น ประเทศเกาหลี รวมถึงประเทศรัสเซียมานานกว่า 17 ปี และไม่มีรายงานเรื่องผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs