bih.button.backtotop.text

เส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACL) ฉีกขาด

เส้นเอ็น หมายถึง เนื้อเยื่อที่มีความแข็งแรงและเชื่อมต่อกระดูกเข้าด้วยกัน สำหรับเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (anterior cruciate ligament หรือ ACL) จะอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของข้อเข่าและยาวไปตามแนวเฉียงจากด้านหลังของกระดูกต้นขาไปจนถึงกระดูกหน้าแข้ง เส้นเอ็นนี้ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกหน้าแข้งว่าจะสามารถเคลื่อนไหวได้มากน้อยเพียงใด โดยเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ anteromedial และ posterolateral ซึ่งแต่ละส่วนจะทำให้หัวเข่าและหน้าแข้งเคลื่อนไหวได้ในมุมต่างๆ

อาการของเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด

เส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดมักเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน เช่น การเล่นฟุตบอล เมื่อเวลากระโดดลงพื้นในเวลาเล่นบาสเกตบอล หรือหกล้มเมื่อเล่นสกี โดยอาการที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • รู้สึกมีอะไรดีดอยู่ข้างในขา
 • หัวเข่าใช้งานไม่ได้ในขณะที่ได้รับบาดเจ็บ
 • หัวเข่าบวมปูดทันทีหรือภายในไม่กี่ชั่วโมง
 • มีอาการเจ็บปวดรุนแรงจนไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นได้

ผู้ป่วยที่มีเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดจำเป็นต้องได้รับการรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อเข่าแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่ามากขึ้น โดยทั่วไปการรักษาแบ่งเป็นการรักษาแบบที่ไม่ใช้การผ่าตัดและการรักษาโดยการผ่าตัด

 • การรักษาที่ไม่ใช้การผ่าตัด เป็นการรักษาขั้นตอนแรก ซึ่งจะใช้หลักการ RICE ร่วมกับการใช้ยา
  • R = rest คือ การพัก
  • I = ice คือ น้ำแข็ง
  • C = compression คือ การประคบ
  • E = elevation คือ การยกสูง

  ทั้งนี้ผู้ป่วยควรใช้วิธีการบริหารเพื่อฝึกให้ข้อต่อและกล้ามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิม และควรออกกำลังกายด้วยวิธีเพิ่มการเคลื่อนไหว (range-of-motion) ให้เร็วที่สุด โดยตั้งเป้าหมายในการกลับมาใช้เข่าได้เหมือนเดิม เมื่ออาการทุเลาและมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้ว แพทย์จะทำการตรวจวิเคราะห์เข่าอีกครั้งเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมได้ในระดับใด หากยังไม่สามารถใช้งานเข่าได้เหมือนเดิม ผู้ป่วยจะต้องลดกิจกรรมลง ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการผ่าตัด

 • การรักษาโดยการผ่าตัด เป็นวิธีการรักษาที่ใช้บ่อย มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกหน้าแข้งเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากเกินไปเพราะจะส่งผลเสียต่อกระดูกอ่อน และเพื่อให้หัวเข่ากลับมาทำงานได้ตามปกติ โดยแพทย์จะนำเส้นเอ็นส่วนที่ขาดออกไปและนำเส้นใหม่มาใส่แทนที่

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.88 of 10, จากจำนวนคนโหวต 49 คน

Related Health Blogs