ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการประเมิน การป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพการทำงาน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะคอยช่วยเหลือในการประเมินสมรรถภาพร่างกาย ให้การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของผู้ป่วยแบบตัวต่อตัว ศูนย์ฯ ยินดีรับคำแนะนำจากแพทย์นอกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 

การบริการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้บริการกายภาพบำบัด อาชีวบำบัด การฝึกพูด และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โดยนักกายภาพวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์

  • กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก
  • การอักเสบของข้อและเอ็น
  • เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน
  • อาการข้ออักเสบ
  • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
  • การดูแลรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่
  • โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก
  • การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
  • การใส่แขน ขาปลอม
  • การนวด
 • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบประสาท

  • ศูนย์หลอดเลือดสมอง
  • เนื้องอกสมอง
  • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
  • การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง
  • อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย
  • การคืนกลับสู่สภาพเดิม
  • โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
  • โรคอัมพาตชนิดสั้น
  • โรคหลอดเลือดอุดตันไขมัน อาการผิดปกติของหลอดเลือด
 • อาชีวบำบัด

  • การรักษาผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีปัญหาทางสังคม อายุ หรือพัฒนาการบกพร่อง
  • การเสริมสร้างร่างกายให้ทำงานเป็นปกติสามารถทำกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะที่ช่วยตัวเองได้
 • การฝึกพูด

  • การประเมินการพูด
  • การหาสาเหตุของความผิดปกติของการพูด
  • การฝึกพูด
  • การฝึกพูดให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ-ปอด

  • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
   • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือดหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
   • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
   • การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
   • การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
   • โรคหอบหืด
   • โรคปอดต่างๆ
   • โรคปอดที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะและการประกอบอาชีพ
   • โรคหลอดเลือดในปอด
   • โรคถุงลมโป่งพอง
   • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด
   • มะเร็งปอด

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มีห้องใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งมีห้องเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติเป็นการส่วนตัว
 • ศูนย์ธาราบำบัด
 • ห้องอาชีวบำบัด
 • การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
 • การรักษาโดยการใช้ความร้อนเข้าไปในเนื้อเยื่อร่างกาย
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • การประคบด้วยความร้อนและความเย็น/การรักษาด้วยแผ่นพาราฟีน
 • การใช้กระแสไฟฟ้า/คลื่นเสียงผลักดันยาเข้าเนื้อเยื่อ
 • การรักษาด้วยเลเซอร์
 • การออกกำลังกายบนลู่วิ่ง/การถีบจักรยาน
 • การออกกำลังกล้ามเนื้อ
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหลอดเลือดสมอง
 • ห้องพักผู้ป่วยในและผู้ประสานงานศูนย์ฯ

 

ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพประกอบด้วยทีมแพทย์และนักเวชศาสตร์ฟื้นฟูมืออาชีพกว่า 35 ท่านซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา รวมทั้งสาขาศัลยกรรมกระดูก สาขาประสาทวิทยา สาขาการตั้งครรภ์ในสตรี และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ ได้รับใบรับรองทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอายุรเวช
 

Contact
Phone:
Fax: 02 011 3075
Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-19.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์:
08.00-16.00 น.
Location
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย