bih.button.backtotop.text

การทำกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองและระบบประสาทกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เร็วขึ้น

เพราะผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองและระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคพาร์กินสัน ได้รับบาดเจ็บที่สมอง ร่วมกับมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาซึ่งส่งผลต่อการเดิน จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จึงจะสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับ จึงนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างหุ่นยนต์ฝึกเดินมาช่วยทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด

มารู้จักหุ่นยนต์ฝึกเดิน
IMG

หุ่นยนต์ฝึกเดินเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับช่วยฝึกผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองและระบบประสาทที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขา โดยจุดเด่นของหุ่นยนต์ฝึกเดินคือ
  • ได้รับการออกแบบให้สามารถพยุงน้ำหนักตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจ 
  • ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการกำหนดรูปแบบการฝึกที่หลากหลาย เช่น การก้าวเดิน การลงน้ำหนัก การเดินบนพื้นราบ การเดินขึ้นบันได โดยแพทย์สามารถเลือกรูปแบบการฝึกที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย
  • สามารถแสดงผลการใช้กล้ามเนื้อในแบบ real-time ซึ่งช่วยให้แพทย์และนักกายภาพบำบัดสามารถวางแผนการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไปได้
  • สามารถเพิ่มความสม่ำเสมอในการฝึก ช่วยให้สมองเกิดการเรียนรู้จากการฝึกทำซ้ำๆ ทำให้การหัดเดินทำได้รวดเร็วขึ้น
  • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกเดินได้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น การก้าว การลงน้ำหนัก การเดินบนพื้น การขึ้นบันได
  • ลดอาการเมื่อยล้าหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เนื่องจากการออกแรงหรือใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป
  • สามารถปรับรูปแบบการฝึกและกำหนดความเร็วในการก้าวเดินให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย
  • ช่วยเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้ไกลมากขึ้น
  • ระบบพยุงน้ำหนัก ช่วยลดภาระในการรับน้ำหนักขณะฝึกเดินให้กับทั้งผู้ป่วยและนักกายภาพบำบัด
  • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็ว
ผู้ที่สามารถเข้ารับการทำกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองและระบบประสาท ร่วมกับมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา ส่งผลให้การเดินผิดปกติและทรงตัวได้ไม่ดี 
 
โรคความผิดปกติทางสมองและระบบประสาท อาทิ  
อย่างไรก็ดี ก่อนเข้ารับการทำกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน แพทย์จะทำการประเมินว่าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่

Related conditions

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.70 of 10, จากจำนวนคนโหวต 53 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง