bih.button.backtotop.text

ท่ายืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและบริเวณหน้าอก ป้องกันโรค Office Syndrome ในช่วง work from home

ท่ายืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและบริเวณหน้าอก ป้องกันโรค Office Syndrome ในช่วง work from home


อาการปวดช่วงบั้นเอว หลังส่วนล่างจนถึงบริเวณหน้าอก ควรป้องกันแต่เนินๆ นะคะ อย่าปล่อยให้ลุกลามจนเป็นอุปสรรคในการทำงาน ลองมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการยืดด้วยท่ากายบริหารจาก motion graphic ซีรี่ย์นี้ตามอาการปวดแต่ละจุดกันดูค่ะ

ด้วยความห่วงใย จากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

Related Health Blogs