bih.button.backtotop.text

ท่ากายบริหารมือและนิ้ว ช่วยป้องกันนิ้วล็อคป้องกันโรค Office Syndrome ในช่วง work from home

อาการนิ้วมือล็อค ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะชีวิตยุค digital ต้องใช้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ในการทำงาน โดยเฉพาะการแชทบนมือถือเป็นเวลานานๆ อาการเล็กน้อยสามารถลุกลามไปสู่อาการปวดเรื้อรังอาการนิ้วมือล็อค ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะชีวิตยุค digital ต้องใช้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ในการทำงาน โดยเฉพาะการแชทบนมือถือเป็นเวลานานๆ อาการเล็กน้อยสามารถลุกลามไปสู่อาการปวดเรื้อรัง

ลองมาดูท่าบริหารมือและนิ้ว จาก motion graphic ซีรี่ย์นี้ตามอาการปวดแต่ละจุดกันดูค่ะ

ด้วยความห่วงใย จากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

Related Health Blogs