ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การผ่าตัดทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และยุโรป
 

การบริการ

 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • เส้นประสาททั่วไป
 • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
 • การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • โรคทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
 • การรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
 • ห้องใส่เฝือกและห้องให้การรักษา
 • การวินิจฉัยทางรังสีที่สมบูรณ์แบบรวมถึงเครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กรุ่นใหม่
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • เครื่องรักษาภาวะเอ็นอักเสบเรื้อรังโดยคลื่นความถี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกประวัติและข้อมูลของผู้ป่วยโดยสมบูรณ์แบบ
 • การตรวจทางรังสีแบบดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9545 02 667 9546 02 667 9544
โทรสาร: 0 2667 9547

6775
ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ตรวจรักษากระดูกข้อต่อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ และผ่าตัดกระดูกและข้อ รวมถึงรักษาภาวะกระดูกพรุนและโรคกระดูกในเด็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คะแนนโหวต: 9.68 of 10, จากจำนวนคนโหวต 68 คน
6775|5
6775
custom.bihcenter
6775
10
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

น.ท.นพ. เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

น.ท.นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

นพ. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ไพบูลย์ ชัยชาญชีพ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. การุณ เมฆานนท์ชัย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. กิตติ อรุณจรัสธรรม

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

นพ. จิรันดร์ อภินันทน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. ชายธวัช งามอุโฆษ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ณธพณ จันทรเสโน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ. ณัฐพร แสงเพชร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. ธนา ธุระเจน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ธนา นรินทร์สรศักดิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. นรเทพ กุลโชติ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. บุญชนะ พงษ์เจริญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ปณิธาน เรืองศิลป์สุวิทย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ปัญญา วงศ์ปฏิมาชัย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

นพ. พรชัย มูลพฤกษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ. พฤกษ์ ไชยกิจ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. พัชรพล อุดมเกียรติ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. พิชญ์ ธนะชานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. พิชญา นาควัชระ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

นพ. มนต์ชัย เรืองชัยนิคม

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

นพ. มารุต อรุณากูร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. รัฐฤกษ์ อรุณากูร

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

นพ. วัชรินทร์ พิภพมงคล

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. วิชาญ กาญจนถวัลย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. วิญญู รัตนไชย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. วิทูร บุญถนอมวงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

นพ. ศัลยพงศ์ สรรพกิจ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

นพ. สมยศ ปิยะวรคุณ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สำเริง เนติ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. สุรพจน์ เมฆนาวิน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สุริยา ลือนาม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. อติเรก จิวะพงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

นพ. อำนวย จิระสิริกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ. อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ.ดร. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

นอ.พิเศษ นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ผศ.นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

พญ. ปาริชาต เทียบรัตน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

พล.ต.ต.นพ. ชาญชิต แสงแก้ว

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

พล.ท.นพ. ดำรงค์ ธนะชานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

รศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

รศ.นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

รศ.นพ. ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

รศ.นพ. สิทธิพร อรพินท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ศ.นพ. วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

รศ.นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.ดร. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

ผศ.นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. ไพบูลย์ ชัยชาญชีพ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. การุณ เมฆานนท์ชัย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. ณธพณ จันทรเสโน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. ณัฐพร แสงเพชร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. ธนา นรินทร์สรศักดิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. นรเทพ กุลโชติ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. บุญชนะ พงษ์เจริญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ปณิธาน เรืองศิลป์สุวิทย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. พฤกษ์ ไชยกิจ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. พิชญ์ ธนะชานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. วัชรินทร์ พิภพมงคล

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. วิญญู รัตนไชย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. สุรพจน์ เมฆนาวิน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. อติเรก จิวะพงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

นพ. อำนวย จิระสิริกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นอ.พิเศษ นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ผศ.นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

พล.ต.ต.นพ. ชาญชิต แสงแก้ว

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

รศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

รศ.นพ. ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

รศ.นพ. สิทธิพร อรพินท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ศ.นพ. วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

น.ท.นพ. เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. จิรันดร์ อภินันทน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. ณัฐพร แสงเพชร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. ธนา ธุระเจน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. ปัญญา วงศ์ปฏิมาชัย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. พัชรพล อุดมเกียรติ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. พิชญา นาควัชระ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

นพ. มารุต อรุณากูร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. วิชาญ กาญจนถวัลย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. วิญญู รัตนไชย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. วิทูร บุญถนอมวงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

นพ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. จิรันดร์ อภินันทน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. มารุต อรุณากูร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ. วิชาญ กาญจนถวัลย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

การผ่าตัดมือ

นพ. ณธพณ จันทรเสโน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. สำเริง เนติ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. สุริยา ลือนาม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

พล.ท.นพ. ดำรงค์ ธนะชานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

รศ.นพ. ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

ข้อเทียม

น.ท.นพ. เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ไพบูลย์ ชัยชาญชีพ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

นพ. การุณ เมฆานนท์ชัย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ชายธวัช งามอุโฆษ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ธนา ธุระเจน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ธนา นรินทร์สรศักดิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. บุญชนะ พงษ์เจริญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ปณิธาน เรืองศิลป์สุวิทย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ปัญญา วงศ์ปฏิมาชัย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

นพ. พรชัย มูลพฤกษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ. พฤกษ์ ไชยกิจ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. พัชรพล อุดมเกียรติ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. พิชญ์ ธนะชานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สมยศ ปิยะวรคุณ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สุรพจน์ เมฆนาวิน

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ. สุริยา ลือนาม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

นพ. อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

นพ.ดร. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

นอ.พิเศษ นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

พญ. ปาริชาต เทียบรัตน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

พล.ต.ต.นพ. ชาญชิต แสงแก้ว

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

พล.ท.นพ. ดำรงค์ ธนะชานันท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

รศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

รศ.นพ. สิทธิพร อรพินท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ผู้สูงอายุ

นพ. อติเรก จิวะพงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

รศ.นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ. พรชัย มูลพฤกษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ. ศัลยพงศ์ สรรพกิจ

สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ. อำนวย จิระสิริกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

พญ. ปาริชาต เทียบรัตน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก