ศูนย์โรคระบบประสาท

ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู สำหรับความผิดปกติของระบบประสาทอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำไปจนถึงการผ่าตัดสมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและศัลยแพทย์ระบบประสาท รวมกว่า 50 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาและอบรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
ข้อมูลศูนย์
นอกจากนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังพร้อมด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทให้สามารถกลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม  
 
ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วย
 
คลินิกประสาทวิทยา
(รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง)
คลินิกประสาทวิทยาและคลินิกความจำให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของระบบประสาททุกประเภท

ศัลยกรรมประสาท
ให้การรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีการผ่าตัด
ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีคลินิกเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  
นอกจากคลินิกเฉพาะทางแล้ว ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังให้การรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอื่นๆ เช่น  
ทั้งนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทจะเป็นผู้วินิจฉัยอาการทางระบบประสาทของผู้ป่วย หากพบความผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อไปพบศัลยแพทย์ระบบประสาท
ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยทีมศัลยแพทย์ระบบประสาทที่พร้อมให้การรักษาและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางสมองและไขสันหลังที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด เช่น ภาวะเลือดคั่งในสมอง เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดโป่งพองในสมอง ซึ่งแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นหลัก
ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่จะคอยติดตามผลและแนะนำวิธีจัดการกับอาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยศูนย์ประสาทวิทยาและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะประสานงานกันเพื่อคัดสรรโปรแกรมฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้ดังเดิม
 
นอกจากนี้ยังมีนักโภชนาการที่จะคอยให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพของศูนย์ประสาทวิทยาจะจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและลมชักให้กับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาสุขภาพและทราบถึงวิธีการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
 
 
ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของระบบประสาท ดังนี้
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG (Electromyography)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองขั้นสูงสำหรับโรคลมชัก
 • เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และการตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Spiral CT) / เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (3D CT)
 • เครื่องเอกซ์เรย์สองระนาบ (Biplane Cerebral Angiography)

นพ. เคน ศรีมนูญธิผล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

นพ. อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

ศ.คลินิก พญ. จิตถนอม สุวรรณเตมีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ดูโปรไฟล์

นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ดูโปรไฟล์

พญ. อรพร สิทธิ์บูรณะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. อนุศักดิ์ เลียงอุดม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์โรคระบบประสาท
  Tel: 02 011 3994
  Tel: 02 011 3995
  Tel: 02 011 3996

Service Hours

 • ศูนย์โรคระบบประสาท
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์โรคระบบประสาท
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
คะแนนโหวต 9.73 of 10, จากจำนวนคนโหวต 351 คน

Related Health Blogs