ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพูด และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูกโดยเฉพาะ

ผศ.นพ. เทพ เศรษฐบุตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

ดูโปรไฟล์

ศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. สุรพล หลิมประเสริฐศิริ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

Laryngology

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. สุทธิพล อริยะสถิตย์มั่น

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

Laryngology

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. วีระชัย ตันตินิกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. เข็มชาติ ต้นสกุลรุ่งเรือง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. ภักดี สรรค์นิกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์หู คอ จมูก

  Tel: 02 011 2222

Service Hours

 • ศูนย์หู คอ จมูก
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  08.00-19.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์หู คอ จมูก
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 12

Related Health Blogs