bih.button.backtotop.text

ศูนย์ลิ้นหัวใจ บำรุงราษฎร์


 
ศูนย์ลิ้นหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์ลิ้นหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจ พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ วิสัญญีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echo) แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

 

AW-LINE-GROUP-TH.jpg

ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อายุที่มากขึ้นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีโอกาสในการเป็นโรคหัวใจมากขึ้น โรคลิ้นหัวใจเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ สามารถแบ่งอาการออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
 • ลิ้นหัวใจตีบ 
 • ลิ้นหัวใจรั่ว

โรคลิ้นหัวใจเปรียบเสมือนภัยเงียบเพราะผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการใด ๆ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยในระยะเริ่มแรก แต่หากปล่อยทิ้งไว้ อาการจะเริ่มรุนแรงมากขึ้น โดยมีอาการดังต่อไปนี้
ผู้ป่วยบางรายอาจเป็นทั้งโรคลิ้นหัวใจตีบและโรคลิ้นหัวใจรั่วที่ลิ้นหัวใจอันใดอันหนึ่งหรือมากกว่า โรคลิ้นหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นในการสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงร่างกายและนำไปสู่อาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย เช่น อาการหัวใจวาย เส้นเลือดอุดตัน โรคหลอดเลือดสมองและเสียชีวิตได้

aortic-valve-surgery-infographic.jpg
 
การดูแลรักษาประกอบด้วยการให้คำปรึกษา การวินิจฉัยด้วยการซักประวัติ การตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจหัวใจโดยเฉพาะ  เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) หรือ Echo หากพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจ แพทย์มีแนวทางในการรักษาดังนี้
 • การรักษาโดยใช้ยาตามอาการ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Replacement) คือการผ่าตัดเปิดหน้าอกเพื่อตัดลิ้นหัวใจไมตรัลเก่าออกและเย็บลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปแทนที่
 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Repair) เป็นการผ่าตัดซ่อมแซมส่วนที่ผิดปกติของหัวใจ ซึ่งรวมถึง การเย็บขอบลิ้นหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจที่ตีบให้กว้างขึ้น การซ่อมแซมบริเวณที่รั่วของลิ้นหัวใจ
 • การซ่อมแซมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านสายสวนโดยวิธีคลิป (Transcatheter Mitral Valve Repair with MitraClip) เป็นการรักษาโดยการใช้คลิปโลหะขนาดเล็กหนีบที่ลิ้นหัวใจไมตรัล เหมาะกับผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วอย่างรุนแรงหรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการผ่าตัด เช่น ผู้สูงวัย
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบโดยการผ่าตัดเปิดหน้าอก (Surgical Aortic Valve Replacement หรือ SAVR) คือการผ่าตัดเปิดหน้าอกเพื่อตัดลิ้นหัวใจเก่าออกและเย็บลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปแทนที่
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter Aortic Valve Implantation หรือ TAVI) เป็นการสอดใส่สายสวนที่ส่วนปลายมีลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปทางเส้นเลือด เพื่อนำลิ้นหัวใจเทียมไปทดแทนลิ้นหัวใจของเดิมที่เสื่อมสภาพ

นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ - มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด

ดูประวัติ

นพ. พัฒนศักดิ์ เลิศประดิษฐ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ดูประวัติ

ศ.คลินิก นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ดูประวัติ

พญ. จิราภา ปัณฑวังกูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ - Cardiac Imaging

ดูประวัติ

นพ. ธีร์ จุฬาโรจน์มนตรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิสัญญีวิทยา

ดูประวัติ

พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู - การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ดูประวัติ

พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู - การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ดูประวัติ

Contact Number

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ลิ้นหัวใจ
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์ลิ้นหัวใจ
  อาคาร A ชั้น 14
คะแนนโหวต 9.64 of 10, จากจำนวนคนโหวต 11 คน

Related Health Blogs