bih.button.backtotop.text

ศูนย์ลิ้นหัวใจ บำรุงราษฎร์


 
ศูนย์ลิ้นหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์ลิ้นหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจ พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ วิสัญญีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echo) แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

 

AW-LINE-GROUP-TH.jpg

ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อายุที่มากขึ้นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีโอกาสในการเป็นโรคหัวใจมากขึ้น โรคลิ้นหัวใจเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ สามารถแบ่งอาการออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
 • ลิ้นหัวใจตีบ 
 • ลิ้นหัวใจรั่ว

โรคลิ้นหัวใจเปรียบเสมือนภัยเงียบเพราะผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการใด ๆ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยในระยะเริ่มแรก แต่หากปล่อยทิ้งไว้ อาการจะเริ่มรุนแรงมากขึ้น โดยมีอาการดังต่อไปนี้
ผู้ป่วยบางรายอาจเป็นทั้งโรคลิ้นหัวใจตีบและโรคลิ้นหัวใจรั่วที่ลิ้นหัวใจอันใดอันหนึ่งหรือมากกว่า โรคลิ้นหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นในการสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงร่างกายและนำไปสู่อาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย เช่น อาการหัวใจวาย เส้นเลือดอุดตัน โรคหลอดเลือดสมองและเสียชีวิตได้

aortic-valve-surgery-infographic.jpg
 
การดูแลรักษาประกอบด้วยการให้คำปรึกษา การวินิจฉัยด้วยการซักประวัติ การตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจหัวใจโดยเฉพาะ  เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) หรือ Echo หากพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจ แพทย์มีแนวทางในการรักษาดังนี้
 • การรักษาโดยใช้ยาตามอาการ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Replacement) คือการผ่าตัดเปิดหน้าอกเพื่อตัดลิ้นหัวใจไมตรัลเก่าออกและเย็บลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปแทนที่
 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Repair) เป็นการผ่าตัดซ่อมแซมส่วนที่ผิดปกติของหัวใจ ซึ่งรวมถึง การเย็บขอบลิ้นหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจที่ตีบให้กว้างขึ้น การซ่อมแซมบริเวณที่รั่วของลิ้นหัวใจ
 • การซ่อมแซมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านสายสวนโดยวิธีคลิป (Transcatheter Mitral Valve Repair with MitraClip) เป็นการรักษาโดยการใช้คลิปโลหะขนาดเล็กหนีบที่ลิ้นหัวใจไมตรัล เหมาะกับผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วอย่างรุนแรงหรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการผ่าตัด เช่น ผู้สูงวัย
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบโดยการผ่าตัดเปิดหน้าอก (Surgical Aortic Valve Replacement หรือ SAVR) คือการผ่าตัดเปิดหน้าอกเพื่อตัดลิ้นหัวใจเก่าออกและเย็บลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปแทนที่
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter Aortic Valve Implantation หรือ TAVI) เป็นการสอดใส่สายสวนที่ส่วนปลายมีลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปทางเส้นเลือด เพื่อนำลิ้นหัวใจเทียมไปทดแทนลิ้นหัวใจของเดิมที่เสื่อมสภาพ
เมื่อทราบว่าตนเป็นโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ คนไข้รายนี้ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างหนัก เพื่อค้นหาวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขา

 
จะทำอย่างไรหากต้องรักษาโรคลิ้นหัวใจ แล้วให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ว มารับชมประสบการณ์การรักษาเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) กันได้ที่นี่ค่ะ

นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. พัฒนศักดิ์ เลิศประดิษฐ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ดูโปรไฟล์

พญ. จิราภา ปัณฑวังกูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Cardiology (Cardiac Imaging)

ดูโปรไฟล์

นพ. ธีร์ จุฬาโรจน์มนตรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิสัญญีวิทยา

ดูโปรไฟล์

พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ดูโปรไฟล์

พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ดูโปรไฟล์
  Scroll for more

Contact Number

 • ศูนย์ลิ้นหัวใจ
  Tel: 02 011 3415

Service Hours

 • ศูนย์ลิ้นหัวใจ
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์ลิ้นหัวใจ
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
คะแนนโหวต 9.60 of 10, จากจำนวนคนโหวต 10 คน

Related Health Blogs