นพ. พัฒนศักดิ์ เลิศประดิษฐ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2531
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiovascular Thoracic Surgery, International College of Surgeons, 2534
- ศัลยศาสตร์หัวใจ, Royal Brompton Hospital, Sydney ST, London, ประเทศอังกฤษ, 2535-2537
Other Certification
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Professional Society Membership
- Fellow in the American College of Chest Physicians (ACCP), 2550
- Fellow of Royal College of Surgeons of Thailand, 2531
- Fellow of Heart Association of Thailand, 2533
- Fellow of Society of Thoracic Surgeons of Thailand, 2532
- Fellow of European Association for Cardiothoracic Surgery
- Fellow of the Trauma Association of Thailand
- Active Member of European Association for Cardio - Thoracic Surgery 2013
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon210:00 - 12:0010:0012:00Heart Center (BIC 14D)
Tue310:00 - 12:0010:0012:00Heart Center (BIC 14D)
Wed410:00 - 12:0010:0012:00Heart Center (BIC 14D)
Thu510:00 - 12:0010:0012:00Heart Center (BIC 14D)
Fri610:00 - 12:0010:0012:00Heart Center (BIC 14D)