bih.button.backtotop.text

ลิ้นหัวใจรั่ว

ลิ้นหัวใจรั่ว เป็นภาวะที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท มีเลือดไหลย้อนกลับและทำให้หัวใจต้องทำงานหนักเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ลิ้นหัวใจมีทั้งหมด 4 ลิ้น

ลิ้นหัวใจมีทั้งหมด 4 ลิ้น เมื่อเกิดลิ้นหัวใจรั่วจะพบดังนี้

 • ลิ้นไมตรัลรั่ว (mitral valve regurgitation) เมื่อหัวใจบีบตัวเลือดจะไหลย้อนกลับไปที่ลิ้นไมตรัล
 • ลิ้นเอออร์ติกรั่ว (aortic valve regurgitation) อาจเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดหรือลิ้นหัวใจมีการติดเชื้อ
 • ลิ้นพัลโมนารีรั่ว (pulmonary valve regurgitation) พบได้น้อยมากหรือเกิดจากภาวะความดันในปอดสูง
 • ลิ้นไตรคัสปิดรั่ว (tricuspid valve regurgitation)พบได้บ่อยในภาวะหัวใจห้องขวาล่างโต
 • ลิ้นไมทรัลรั่วมีสาเหตุจาก
  • ภาวะที่ลิ้นหัวใจหย่อนไปในหัวใจห้องบนซ้าย
  • หัวใจห้องล่างซ้ายโต
  • การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ
  • โรคหัวใจรูมาติก
 • ลิ้นเอออร์ติกรั่วมีสาเหตุมาจาก
  • ลิ้นหัวใจมีเพียง 2 กลีบ ซึ่งปกติต้องมี 3 กลีบ
  • ความดันโลหิตสูง
  • การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ
  • กลุ่มอาการมาร์แฟน (Marfan syndrome)
  • โรคหัวใจรูมาติก
 • ลิ้นพัลโมนารีรั่วมีสาเหตุมาจาก
  • ภาวะความดันในปอดสูง
  • เด็กที่ได้รับการผ่าตัดโรคหัวใจ
  • ลิ้นไตรคัสปิดรั่วมีสาเหตุมาจาก
  • ภาวะความดันในปอดสูง
  • ภาวะน้ำท่วมปอด

ลิ้นหัวใจรั่วสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรง ผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจรั่วเล็กน้อยอาจไม่มีอาการ แต่เมื่อลิ้นหัวใจรั่วมากขึ้นอาจมีอาการต่างๆ ดังนี้

 • มีอาการเหนื่อยแม้เป็นการทำกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • เจ็บหน้าอก ใจสั่น ขาบวม
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • มีอาการวูบเป็นลมหมดสติ
 • มีอาการแน่นหน้าอกเหมือนน้ำท่วมปอด นอนราบไม่ได้
 • สามารถทำได้โดยซักประวัติผู้ป่วย
 • ตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจหัวใจโดยเฉพาะ เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram: EKG) และตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echocardiogram หรือ echo) เพื่อประเมินระดับการตีบแคบของลิ้นหัวใจ
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง
 • การใส่สายกระตุ้นหัวใจหากมีภาวะหัวใจห้องล่างไม่ทำงาน
 • การให้ยาในกลุ่มอาการภาวะน้ำท่วมปอด ยาขยายหลอดเลือดในผู้ป่วยลิ้นเอออร์ติกรั่ว
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • มีลิ่มเลือด ซึ่งสามารถอุดตันปอดหรือสมองได้
 • ภาวะน้ำท่วมปอด
 • ภาวะหัวใจโต เพราะหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นในการบีบตัว
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • เสียชีวิตเฉียบพลัน
 • งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ให้ออกกำลังอย่างพอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป และอย่าหักโหม
 • รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
 • เน้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีน้ำตาล ไขมัน และเกลือโซเดียมสูง
 • หมั่นตรวจสุขภาพหรือไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการ
 • เมื่อเกิดอาการแน่นหน้าอกหรือความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ลิ้นหัวใจ บำรุงราษฎร์

ดูเพิ่มเติม

สถาบันโรคหัวใจ (Heart Institute)

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs