bih.button.backtotop.text

ศูนย์สุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ศูนย์สุขภาพจิต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการปรึกษาและรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างมีคุณภาพ โดยจิตแพทย์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา นักจิตวิทยาและพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะ

ปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยควรให้ความสำคัญและแก้ไขแต่เนิ่นๆ เพราะนอกจากจะบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนแล้ว หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษายังอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นจนทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ปัญหาทางสุขภาพจิตบางอย่าง เช่น โรคเครียด ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหารและอาการปวดหัวเรื้อรัง
 
info-depression-TH-web.jpg


 

ปัญหาทางสุขภาพจิตเกิดได้จาก 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้
 

ปัจจัยภายนอก

เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาเรื่องงาน ปัญหาทางเศรษฐกิจ การสูญเสียคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความเศร้าสะสม เป็นต้น

ปัจจัยภายใน

เช่น โรคทางสมอง อุบัติเหตุทางสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง รวมถึงสารเคมีในร่างกายไม่สมดุลทำให้เกิดความเครียด เศร้าหรือวิตกกังวลได้
แพทย์จะสอบถามอาการประวัติความเจ็บป่วยและสังเกตอาการกับพฤติกรรมของผู้ป่วยเป็นหลัก ในบางกรณีที่ภาวะจิตใจผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนจนผู้ป่วยไม่รู้ตัวพอ แพทย์จะใช้แบบสอบถามทางด้านจิตวิทยาร่วมด้วย นอกจากนี้อาจมีการตรวจทางระบบประสาทเพิ่มเติม หากแพทย์สงสัยว่าอาการผิดปกติทางจิตอาจเกิดจากความผิดปกติในเนื้อเยื่อสมอง
ปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง แพทย์จะทำการรักษาโดยพิจารณาจากอาการของผู้ป่วยแต่ละรายโดยทั่วไปแพทย์จะใช้วิธีการจิตบำบัดซึ่งเป็นการบำบัดด้วยการพูดคุย การถามและการรับฟังเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจปัญหามากขึ้น แพทย์จะให้คำแนะนำ ให้ความรู้และปลอบประโลมใจผู้ป่วย นอกจากนี้ยังอาจใช้วิธีการบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) โดยแพทย์จะทำการพูดคุยและให้ผู้ป่วยทำการบ้านเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมขึ้น ในบางกรณีแพทย์จะใช้ยาร่วมกับการรักษาด้วยจิตบำบัด

เราบริการให้คำปรึกษาและรักษาปัญหาทางสุขภาพจิตครอบคลุมปัญหา โรคและอาการต่างๆ เช่น

นพ. อนนท์ บริณายกานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ดูประวัติ

นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ดูประวัติ

นพ. พิชัย อิฏฐสกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ดูประวัติ

นพ. พิชัย แสงชาญชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ดูประวัติ

พญ. โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ดูประวัติ

นพ. สเปญ อุ่นอนงค์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ดูประวัติ

พญ. สุทธิพร เจณณวาสิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ดูประวัติ

พญ. อุมามน พวงทอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ดูประวัติ

พญ. ชนิฎา ศิริประภารัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ดูประวัติ
  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์สุขภาพจิต
  วันจันทร์-วันอาทิตย์
  09.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์สุขภาพจิต
  อาคาร B ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวาไปจนสุดทางเดิน
คะแนนโหวต 9.20 of 10, จากจำนวนคนโหวต 30 คน

Related Health Blogs