พญ. สุทธิพร เจณณวาสิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, แมนดาริน, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา
- Psychiatry & Behavioral Sciences Mood Disorders, Stanford University School of Medicine, California, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Mood Disorders
- Psychotherapy (จิตบำบัด)
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 19:0013:0019:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)