ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ท่านที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ที่จะให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด รวมถึงให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้คณะแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์จะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย
 

อาการผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ

อาการหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก หรือเสมหะมีเลือดปน อาจเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาโรค อาทิเช่น
 • โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป
  • หอบหืด
  • ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
  • มะเร็งปอด มะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ ที่กระจายมาที่ปอด และมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด
  • การติดเชื้อ เช่น วัณโรค ปอดบวม หลอดลมอักเสบ การติดเชื้อราในปอด
  • เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases)
  • ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด และความดันโลหิตสูงในระบบเลือดไหลเวียนในปอด
  • พยาธิใบไม้ปอดและพยาธิอื่นๆ
  • โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
 • โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
  • ปอดอักเสบจากการทำงานที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองต่างๆ เข้าไป (pneumoconiosis)  
   • การหายใจรับสารแอสเบสตอสหรือเส้นใยหิน (asbestosis)
   • การหายใจรับสารซิลิคอนไดออกไซด์หรือฝุ่นทราย (silicosis)
   • การหายใจรับสารเบริลเลียม (berylliosis)
  • โรคปอดจากโลหะหนัก เช่น อะลูมิเนียมหรือสารประกอบของอะลูมิเนียม
  • หอบหืดจากการทำงาน
  • ปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis)
  • โรคทางเดินหายใจส่วนบนที่เกิดจากสารภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองในที่ทำงาน

การบริการ

 1. การตรวจวินิจฉัย
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรค รวมถึงการยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค เช่น
 • การตรวจเอกซเรย์ปอด (chest x-ray)
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography) เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเอกซเรย์น้อยกว่าปกติ เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี และทำให้เห็นภาพชัดเจนแบบ 3 มิติ
 • การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ร่วมกับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (PET/CT scan) เป็นวิธีที่ใช้ยืนยันและประเมินระยะของมะเร็ง โดยฉีดน้ำตาลชนิดพิเศษเข้าสู่ร่างกาย เมื่อเซลล์มะเร็งซึ่งต้องการอาหารมาก จะจับน้ำตาลนี้ไว้มาก และเรืองแสงให้เห็นได้ชัดเจนกว่าเซลล์ปกติ
 • การใช้สารกัมมันตรังสีดูความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจกับเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปอด (ventilation-perfusion scan)
 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ (biopsy)
 • การส่องกล้องตรวจหลอดลมและการตัดชิ้นเนื้อ (bronchoscopy)
 • การตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function testing)
 • การทดสอบความไวของหลอดลมโดยใช้สารกระตุ้น methacholine
 • การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (sleep test)ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น นอนกรน หายใจลำบาก ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 1. การรักษา
แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายตามภาวะที่ผู้ป่วยเป็น ตามตัวอย่างคร่าวๆ ดังนี้
 
ความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ
แนวทางการรักษา
ปอดติดเชื้อ
การให้ยาปฏิชีวนะ
การผ่าตัด รังสีรักษา (ทั้งฉายแสงและใส่แร่) การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง (targeted therapy) เคมีบำบัด
เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases)
การให้ยาสเตียรอยด์และสารอื่นๆ
ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การให้ยาขยายหลอดลม ยาสเตียรอยด์ ยาต่อต้านการแพ้
 
 1. การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและร่างกาย
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจจะประสานกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด รวมถึงการบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
 

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-19.00  น.
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 1555
โทรสาร: 0 2667 1250
 
10102
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจบริการดูแลรักษา หายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก เสมหะมีเลือดปน อาจเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ
คะแนนโหวต: 9.18 of 10, จากจำนวนคนโหวต 44 คน
10102|2
10102
custom.bihcenter
10102
1
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. เกษม สิริธนกุล

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. เอกชัย เสถียรพิทยากุล

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. ไพรัช เกตุรัตนกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. ประธาน วาทีสาธกกิจ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. ภิญโญ หอศิลป์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วรการ วิไลชนม์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วรกิจ เฉลิมสกุลรัตน์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วุฒิชัย สุทธิถวิล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. อรรถ นานา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. ญาดา หลุยเจริญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

พญ. สุรีย์ สมประดีกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

ศ.นพ. ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
 
 
ภาวะการเจ็บป่วย