ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ท่านที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ที่จะให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด รวมถึงให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้คณะแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์จะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีของผู้ป่วย
 
ข้อมูลศูนย์
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ท่านที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ที่จะให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด รวมถึงให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้คณะแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์จะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีของผู้ป่วย
อาการหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก หรือเสมหะมีเลือดปน อาจเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาโรค อาทิเช่น
 • โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป
  • หอบหืด
  • ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
  • มะเร็งปอด มะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ ที่กระจายมาที่ปอด และมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด
  • การติดเชื้อ เช่น วัณโรค ปอดบวม หลอดลมอักเสบ การติดเชื้อราในปอด
  • เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases)
  • ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด และความดันโลหิตสูงในระบบเลือดไหลเวียนในปอด
  • พยาธิใบไม้ปอดและพยาธิอื่นๆ
  • โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
 
 • โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
  • ปอดอักเสบจากการทำงานที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองต่างๆ เข้าไป (pneumoconiosis)  
   • การหายใจรับสารแอสเบสตอสหรือเส้นใยหิน (asbestosis)
   • การหายใจรับสารซิลิคอนไดออกไซด์หรือฝุ่นทราย (silicosis)
   • การหายใจรับสารเบริลเลียม (berylliosis)
  • โรคปอดจากโลหะหนัก เช่น อะลูมิเนียมหรือสารประกอบของอะลูมิเนียม
  • หอบหืดจากการทำงาน
  • ปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis)
  • โรคทางเดินหายใจส่วนบนที่เกิดจากสารภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองในที่ทำงาน
 1. การตรวจวินิจฉัย
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรค รวมถึงการยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค เช่น
 • การตรวจเอกซเรย์ปอด (chest x-ray)
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography) เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเอกซเรย์น้อยกว่าปกติ เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี และทำให้เห็นภาพชัดเจนแบบ 3 มิติ
 • การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ร่วมกับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (PET/CT scan) เป็นวิธีที่ใช้ยืนยันและประเมินระยะของมะเร็ง โดยฉีดน้ำตาลชนิดพิเศษเข้าสู่ร่างกาย เมื่อเซลล์มะเร็งซึ่งต้องการอาหารมาก จะจับน้ำตาลนี้ไว้มาก และเรืองแสงให้เห็นได้ชัดเจนกว่าเซลล์ปกติ
 • การใช้สารกัมมันตรังสีดูความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจกับเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปอด (ventilation-perfusion scan)
 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ (biopsy)
 • การส่องกล้องตรวจหลอดลมและการตัดชิ้นเนื้อ (bronchoscopy)
 • การตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function testing)
 • การทดสอบความไวของหลอดลมโดยใช้สารกระตุ้นเมธาโคลีน
 • การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (sleep test)ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น นอนกรน หายใจลำบาก ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 1. การรักษา
แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายตามภาวะที่ผู้ป่วยเป็น ตามตัวอย่างคร่าวๆ ดังนี้
 
ความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • ปอดติดเชื้อ
 • มะเร็งปอด
 • เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases)
 • ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แนวทางการรักษา
 • การให้ยาปฏิชีวนะ
 • การให้ยาสเตียรอยด์และสารอื่นๆ
 • การให้ยาขยายหลอดลม ยาสเตียรอยด์ ยาต่อต้านการแพ้
 
 1. การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและร่างกาย
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจจะประสานกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด รวมถึงการบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

นพ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. เกษม สิริธนกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูโปรไฟล์

พญ. นาฏพธู สงวนวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. ประธาน วาทีสาธกกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ 
  Tel: 02 011 2222

Service Hours

 • ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ 
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์-วันอาทิตย์
  08.00-19.00 น.

Location

 • ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
คะแนนโหวต 9.51 of 10, จากจำนวนคนโหวต 196 คน

Related Health Blogs