มลพิษจากอนุภาคฝุ่นละออง อันตรายคุกคามในอากาศ

มลพิษจากอนุภาคฝุ่นละออง

สถานที่ตั้ง

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย


 

Related Health Blogs