bih.button.backtotop.text

การเอกซเรย์ปอด

เป็นการตรวจพื้นฐานที่ใช้ตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติที่ใช้กันมากสุด โดยการใช้รังสีเอกซ์นำผ่านทรวงอกของผู้รับบริการ
แล้วก่อให้เกิดภาพลงบนตัวรับภาพ ซึ่งภาพรังสีทรวงอกที่ได้จะประกอบไปด้วยเนื้อปอด เส้นเลือดในปอด เงาหลอดลม เงาหลอดเลือดแดงใหญ่ เงาหัวใจ กระดูกสันหลังส่วนบน กระดูกซี่โครง รวมทั้งกระบังลมทั้ง 2 ข้าง

ประโยชน์ในการทำ
  1. เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของปอดรวมทั้งอวัยวะภายในทรวงอก เช่น น้ำในปอด (Pleural effusion) ก้อนในปอด
  2. เพื่อติดตามผล หลังการรักษา
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการผ่าตัด
  4. เพื่อตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, เข้าศึกษา หรือการขอวีซ่า
  1. สามารถทำหัตถการได้เลย โดยไม่ต้องมีการเตรียมตัวมาก่อน
  2. ไม่ควรนำเครื่องประดับหรือโลหะติดตัวเมื่อเข้ารับการตรวจ
  3. หากผู้รับบริการกำลังตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อพิจารณา ก่อนรับการตรวจ

สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แม้ว่าการเอกซเรย์ปอดผู้รับบริการจะได้รับปริมาณรังสีน้อย แต่นักรังสีการแพทย์จะทำ
การป้องกันอันตรายจากรังสีให้ผู้รับบริการทั้งผู้รับบริการทั่วไป ผู้รับบริการที่สงสัยว่าจะตั้งครรภ์และผู้รับบริการที่ตั้งครรภ์โดย
ใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีบังบริเวณอุ้งเชิงกราน

ในกรณีที่ผู้รับบริการตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์จำเป็นต้องได้รับการตรวจเอกซเรย์ ผู้รับบริการจะต้องได้รับคำปรึกษาและพิจารณาจากแพทย์ผู้ส่งตรวจถึงความจำเป็นและความเสี่ยง หากมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจหลังการตรวจจะมีการประเมินปริมาณรังสีที่ผู้บริการได้รับโดยนักฟิสิกส์การแพทย์
 
การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography: CT) ซึ่งใช้ปริมาณรังสีและค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการเอกซเรย์ปอดแบบทั่วไป

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs