ศูนย์อายุรกรรม

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

 
ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทุกสาขาไว้พร้อมให้บริการแก่ท่าน
 

การบริการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

 • โรคต่อมไร้ท่อ

 • อายุรกรรมสาขาเวชปฏิบัติ

 • นิติเวชศาสตร์

 • เวชปฏิบัติ

 • โลหิตวิทยา

 • โรคติดเชื้อ

 • โรคไต

 • โรคระบบประสาท

 • โภชนาการ

 • อายุรกรรมทั่วไป

 • ด้านชีวอนามัยและพิษวิทยา

 • จิตเวช

 • โรคปอด

 • โรคข้อและรูมาติสซั่ม
   

 ท่านสามารถดูรายละเอียดของศูนย์อายุรกรรมอื่นๆ ได้ดังนี้:


ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจ 29 ห้อง
 • ห้องให้การรักษา
 • การตรวจวัดสัญญาณชีพและการเจาะเลือด
 • การส่องกล้องดูหลอดลม
 • การวินิจฉัยทางระบบประสาท
 • การตรวจคลื่นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้า
 • การตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 8.00-20.00 น.
วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.00-19.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915
6778
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์อายุรกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ โรคต่อมไร้ท่อ โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคข้อและกระดูก โรคระบบประสาท
คะแนนโหวต: 8.35 of 10, จากจำนวนคนโหวต 17 คน
20
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

Cardiology (Cardiac Imaging)

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์

เวชศาสตร์การนอนหลับ

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

โภชนศาสตร์คลินิก

โลหิตวิทยา

นพ.ดร. ชัยพร บุญเฉลิมวิเชียร

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

ไตวิทยา

ผู้ป่วยวิกฤต

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

พันธุกรรม

นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

อายุรศาสตร์, พันธุกรรม

มะเร็งวิทยา

นพ.ดร. ชัยพร บุญเฉลิมวิเชียร

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. ชัยเกียรติ ณ ป้อมเพชร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศ.นพ. อภิชาติ วิชญาณรัตน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผศ.นพ. อัษฎา วิภากุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ศ.เกียรติคุณ นพ. อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. อรรถ นานา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ผศ.นพ. อานนท์ ศรีเกียรติขจร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. อนวัช เก้าเอี้ยน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. อร่าม จูสวย

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

รศ.นพ. ฉลาด โสมะบุตร์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. ชัยเกียรติ ณ ป้อมเพชร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. บุญรอด เล็กศิวิไล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. อรรถ นานา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. อาทิตย์ กุกเรยา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
6778|4
6778
custom.bihcenter
6778