ศูนย์อายุรกรรม

 

 
ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทุกสาขาไว้พร้อมให้บริการแก่ท่าน
 

การบริการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

      

ท่านสามารถดูรายละเอียดของศูนย์อายุรกรรมอื่นๆ ได้ดังนี้:

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

  • ห้องตรวจ 29 ห้อง
  • ห้องให้การรักษา
  • การตรวจวัดสัญญาณชีพและการเจาะเลือด
  • การส่องกล้องดูหลอดลม
  • การวินิจฉัยทางระบบประสาท
  • การตรวจคลื่นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้า
  • การตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า

 

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 8.00-20.00 น.
วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.00-19.00 น.

สถานที่ตั้ง

ศูนย์อายุรกรรม
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915
 

ติดต่อเรา
โทรศัพท์
Fax: 0 2667 2915
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 8.00-20.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.00-19.00 น.
สถานที่ตั้ง
ศูนย์อายุรกรรม อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย