สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ 6765 ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดจากต้นเหตุของอาการ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้การผ่าตัด และอาจใช้วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย 7.42857142857143 10 7

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ที่พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัยสำหรับการรักษาทั่วไปและการผ่าตัด เพื่อตรวจหาและรักษาอาการปวดหลังและคอให้กับผู้ป่วย ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดจากต้นเหตุของอาการ ซึ่งวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนั้นไม่จำเป็นต้องใช้การผ่าตัด และอาจใช้วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ

  Download


  อาการปวดหลัง


  อาการปวดคอ

 • การบริการตรวจผู้ป่วยที่ละเอียดและครอบคลุม
 • เป็นศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรมให้กับทีมแพทย์
 • การวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์รวมทีมผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ได้แก่
 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ระบบประสาท
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอาการเจ็บปวด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิครังสีสำหรับกระดูกสันหลัง
 • นักกายภาพบำบัด

ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทำงานร่วมกันเพื่อบริการรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน แพทย์จะปรึกษาร่วมกันเป็นทีมทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้ได้วิธีการรักษาที่ดีที่สุดก่อนดำเนินการรักษาจริง

วิธีการรักษา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการด้วยวิธีการรักษาทั่วไปและการผ่าตัดที่ซับซ้อน
 • บริการตรวจวินิจฉัย ได้แก่
  • การเอกซเรย์
  • การทำซีทีสแกน
  • การทำเอ็มอาร์ไอสแกน
  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสรีระแบบอีเอ็มจี (Electromyography) และแบบเอ็นซีวี (Nerve Conduction Velocity)
 • การรักษาผู้ป่วยนอกและการรักษาทั่วไปที่ไม่ใช่การผ่าตัด
  • การฉีดยาบล็อกเส้นประสาท (Selective nerve root block)
  • การฉีดยาสเตียรอยด์เข้ากระดูกสันหลังด้านหน้า (Transforaminal anterior epidural steroid injection)
  • การฉีดยาสเตียรอยด์เข้ากระดูกสันหลังด้านหลัง
  • การวินิจฉัยกระดูกสันหลังด้วยการฉีดสี (Provocative discography)
  • การลงเข็มสลายจุดปวด (Dry needling) หรือคลายจุดเจ็บปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ (Trigger point release)
การฉีดยาเข้าที่โพรงกระดูกสันหลัง:
 • กายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางศูนย์ฯ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด อาทิ
  • การรักษาแบบดั้งเดิมอย่างการทำกายภาพบำบัด โดยใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดต่างๆ เช่น เครื่องนวดอัลตราโซนิก เครื่องนวดรังสีความถี่สั้น การประคบร้อน/เย็น เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (TENS) เป็นต้น
  • การรักษาด้วยเลเซอร์พลังงานต่ำ
  • การใช้อุปกรณ์สำหรับกระดูกสันหลัง (อุปกรณ์ช่วยช่วยพยุงต้นคอต่างๆ)
  • โปรแกรมการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เหมาะสม
 • การผ่าตัดรักษาต่างๆ ได้แก่
  • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาอาการปวดหลังจากภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทส่วนเอว (Endoscopic Lumbar Discectomy)
  • การผ่าตัดส่องกล้องรักษาภาวะกระดูกกดทับ (Endoscopic decompression)
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้องผ่าตัดขนาดเล็ก (Microscopic discectomy)
  • การผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกกดทับด้วยกล้องผ่าตัดขนาดเล็ก (Microscopic decompression)
  • การผ่าตัดยกกระดูกสันหลังแบบลามิเนกโตมี (Laminectomy)
  • การผ่าตัดยกกระดูกสันหลังแบบลามิเนกโตมี (Laminectomy) ควบคู่กับการยึดตรึงกระดูก
  • การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูก (Percutaneous fusion)
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลังต้นคอด้านหน้าด้วยกล้องผ่าตัดขนาดเล็ก ควบคู่กับการยึดตรึงกระดูก (Anterior cervical microdiscectomy with fusion)
  • การเปลี่ยนใส่ข้อกระดูกสันหลังเทียม (Artificial Disc Replacement)
การผ่าตัดโรคกระดูกสันหลัง
ผ่านกล้องเอ็นโดสโคป
:
 
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
แบบลามิเนกโตมี
:

 

 

อาการและโรคที่ให้การรักษา

การรักษาอาการปวดหลังและคอทั่วไป

 • อาการปวดหลัง (เช่น จากการทำงาน การเล่นกีฬา หรืออาการปวดตามวัย)
 • อาการปวดคอ (เช่น จากการออกกำลัง การนั่งทำงานนานๆ และจากการเล่นกีฬา)
 • อาการปวดสะโพกร้าวลงขา (Sciatica)

การรักษาสาเหตุทั่วไปของปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

 • หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis)
 • โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
 • การกดทับเส้นประสาทไขสันหลัง (Sciatica)
 • โรคกระดูกสันหลังคดงอผิดปกติ (scoliosis)
 • โรคกระดูกสันหลังรูปร่างผิดปกติ
 • เนื้องอกที่กระดูกสันหลัง
 • การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง

เวลาให้บริการ

ทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 20.00 น.

ที่ตั้ง

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 20

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 0 2667 9538
โทรสาร: 0 2667 9541
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

Spine Surgery

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.นพ. กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. กิตติ อรุณจรัสธรรม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. ชายธวัช งามอุโฆษ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
รศ.นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ธนิต เธียรธนู
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. นันทเดช หิรัณยัษฐิติ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. ประดิษฐ ปรีดีพร้อมพันธุ์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. พิชญา นาควัชระ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ผศ.นพ. พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
รศ.นพ. ภัทรวิทย์ รักษ์กุล
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
รศ.นพ. ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
รศ.นพ. ยศ นวฤทธิ์โลหะ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. รัฐฤกษ์ อรุณากูร
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. วัชรินทร์ พิภพมงคล
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. วัฒนา มหัทธนกุล
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศ.นพ. วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. วีระศักดิ์ ธีระพันธ์เจริญ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. ศัลยพงศ์ สรรพกิจ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. สมยศ ปิยะวรคุณ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สำเริง เนติ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. อัตถพร บุญเกิด
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
น.ท.นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. เอก หังสสูต
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. นำ ตันธุวนิตย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วรรณภา เลิศประภามงคล
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วรรณี เกตุมาลาศิริ
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. วศิน กุลสมบูรณ์
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เส้นทางสู่หมอผ่าตัดกระดูกสันหลัง(1)

เส้นทางสู่หมอผ่าตัดกระดูกสันหลัง(1)
เส้นทางสู่หมอผ่าตัดกระดูกสันหลัง(2)

เส้นทางสู่หมอผ่าตัดกระดูกสันหลัง(2)
เส้นทางสู่หมอผ่าตัดกระดูกสันหลัง(3)

เส้นทางสู่หมอผ่าตัดกระดูกสันหลัง(3)
เส้นทางสู่หมอผ่าตัดกระดูกสันหลัง(4)

เส้นทางสู่หมอผ่าตัดกระดูกสันหลัง(4)
ปวดคอเรื้อรังควรทำอย่างไร

ปวดคอเรื้อรังควรทำอย่างไร
กระดูกสันหลังคด ความผิดปกติของหลัง

กระดูกสันหลังคด ความผิดปกติของหลัง
ปวดหลังต้องทำอย่างไร

ปวดหลังต้องทำอย่างไร
ปวดหลังจากหมอนรองกระดูกกดทับ

ปวดหลังจากหมอนรองกระดูกกดทับ
ความเห็น: ฉีดยาเข้าโพรงประสาท

ความเห็น: ฉีดยาเข้าโพรงประสาท
ความเห็น: ผ่าตัดหมอนรองฯผ่านกล้อง

ความเห็น: ผ่าตัดหมอนรองฯผ่านกล้อง
ความเห็น: เปลี่ยนหมอนรองกระดูก

ความเห็น: เปลี่ยนหมอนรองกระดูก
ปวดหลังและคอ รักษาอย่างไร

ปวดหลังและคอ รักษาอย่างไร
ปวดหลังรักษาได้ไม่ต้องผ่า

ปวดหลังรักษาได้ไม่ต้องผ่า
ผ่าตัดส่องกล้องรักษาปวดหลัง

ผ่าตัดส่องกล้องรักษาปวดหลัง
การผ่าตัดหมอนรองกระดูก - เอ็นโดสโคป

การผ่าตัดหมอนรองกระดูก - เอ็นโดสโคป
การผ่าตัดลามิเนกโตมี

การผ่าตัดลามิเนกโตมี
โพรงกระดูกสันหลังตีบ - เอ็นโดสโคป

โพรงกระดูกสันหลังตีบ - เอ็นโดสโคป
การฉีดยาเข้าโพรงประสาท

การฉีดยาเข้าโพรงประสาท
การฉีดยาเข้าข้อต่อกระดูกสันหลัง

การฉีดยาเข้าข้อต่อกระดูกสันหลัง
6765
custom.bihcenter
6765

บทความที่เกี่ยวข้อง

 
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5921 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder