bih.button.backtotop.text

การลดความปวดโดยการทดสอบใช้เครื่องกระตุ้นระบบประสาท

การลดความปวดโดยการทดสอบใช้เครื่องกระตุ้นระบบประสาท คือ การที่แพทย์ทำการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นระบบประสาทแบบชั่วคราว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีขนาดเล็กเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย ตัวเครื่องทำงานโดยกำเนิดสัญญาณประสาทไปขัดขวางการส่งสัญญาณความปวดในไขสันหลังก่อนไปถึงสมอง ทำให้ผู้ป่วยสามารถจัดการกับความปวดได้ดีขึ้น เนื่องจากเปลี่ยนความรู้สึกปวดเป็นซ่าหรือชาแทน ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถกำหนดระดับการกระตุ้นที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของวันหรือกำหนดระดับการกระตุ้นให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะทำได้ด้วยอุปกรณ์ที่คล้ายกับรีโมตของโทรทัศน์

หลังการผ่าตัดเล็กเพื่อฝังเครื่องกระตุ้นระบบประสาทแบบชั่วคราว หากผลการทดสอบสามารถควบคุมระดับความปวดของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ป่วยพึงพอใจต่อผลการรักษา ผู้ป่วยสามารถแจ้งแก่แพทย์เพื่อนัดผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นระบบประสาทเพื่อลดความปวดแบบถาวรได้ต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ในการฝังเครื่องกระตุ้นระบบประสาทแบบชั่วคราว (trial phase)
เพื่อทดสอบผลสำเร็จในการลดความปวดด้วยการใช้เครื่องกระตุ้นระบบประสาทแบบชั่วคราวในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังและไม่มีพยาธิสภาพที่จำเป็นต้องผ่าตัด
 
หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการจัดท่านอนคว่ำบนเตียงผ่าตัดแล้ว แพทย์จะทำการเปิดแผลผ่าตัดขนาดเล็กบริเวณหลังเพื่อสอดสายที่ทำหน้าที่รบกวนกระแสสัญญาณประสาทความปวดเข้าไปยังช่องไขสันหลังบริเวณตำแหน่งที่ผู้ป่วยรู้สึกปวด จากนั้นจึงใช้เครื่องเอกซเรย์ (fluoroscopy) เพื่อตรวจสอบความแม่นยำตำแหน่งของสายนำสัญญาณ ร่วมกับสอบถามความรู้สึกของผู้ป่วยจนได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม แล้วจึงทำการเชื่อมต่อสายนำสัญญาณการกระตุ้นระบบประสาทเข้ากับเครื่องกระตุ้นระบบประสาทภายนอก และยึดสายนำสัญญาณและตัวเครื่องกระตุ้นระบบประสาทภายนอกไว้บริเวณหลังและหน้าท้องของผู้ป่วยด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ
 
ภาวะแทรกซ้อนพบได้น้อย อย่างไรก็ตามการผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • อาการข้างเคียงที่อาจพบได้ เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละบุคคลมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน
  • อาการปวดไม่บรรเทาลงเนื่องจากเส้นประสาทไม่ถูกกระตุ้น
  • การกระตุ้นระบบประสาทเกิดขึ้นเป็นพักๆ ไม่สม่ำเสมอ
  • การกระตุ้นระบบประสาทเกิดขึ้นไม่ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการลดปวด เนื่องจากสายนำสัญญาณเคลื่อนที่
  • การกระตุ้นระบบประสาททำให้รู้สึกไม่สบายตัว หรือมีอาการปวดบริเวณที่ใส่สายนำสัญญาณ
  • ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องตั้งโปรแกรมหรือการส่งข้อมูล

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

ดูเพิ่มเติม

Related Packages

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs