ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง เป็นศูนย์ที่จัดตั้งเพื่อการให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกันสำหรับผู้เดินทางอย่างครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับการอบรมด้านดูแลสุขภาพระหว่างการเดินทางมาเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพการบริการสูงสุด พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ตรงกับสถานการณ์ ทั้งวัคซีนป้องกันโรค ยาป้องกันการติดเชื้อ และคำแนะนำในเรื่องของมาตรการป้องกันเชื้อโรค ตลอดจนปัญหาเรื่องอุจจาระร่วงในระหว่างเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้การเดินทางของคุณราบรื่น น่าประทับใจ และบรรลุเป้าหมายมากที่สุด
 

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อ

 1. การติดเชื้อทั่วไป
 2. การติดเชื้อจากเชื้อโรคในเขตร้อน
 3. การดูแลรักษาสุขภาพระหว่างเดินทาง
   

เรื่องน่ารู้เมื่อต้องเดินทาง

การเดินทางไปยังต่างประเทศหรือต่างถิ่นที่อยู่ไกลๆ ผู้เดินทางอาจต้องเผชิญกับปัญหาดังต่อไปนี้

 1. อาการอุจจาระร่วงในผู้เดินทาง (travelers’ diarrhea) เป็นปัญหาที่พบมากที่สุดโดยมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และโปรโตซัว อัตราความชุกของโรคมีตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึง 70 ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะเดินทาง
 2. อาการคลื่นไส้ วิงเวียน (motion sickness) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีการโดยสารพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ อาทิ เรือ เครื่องบิน เครื่องเล่นในสวนสนุก เป็นต้น
 3. Acute mountain sickness หรือ high altitude sickness เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถปรับตัว เนื่องจากความกดดันอากาศที่เปลี่ยนไปเมื่อขึ้นสู่ที่สูง โดยทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ หอบเหนื่อย เป็นต้น
 4. Jet lag เป็นอาการชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารเครื่องบินที่ต้องเดินทางข้ามเขตเวลาตั้งแต่สามเขตเวลาขึ้นไป
 5. ไข้มาเลเรียเป็นโรคที่พบมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นราวๆ 350-500 ล้านคนทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตปีละ 1 ล้านคน
 6. ไข้เหลือง มีผู้ติดเชื้อปีละ 2 แสนราย และเสียชีวิตปีละ 3 หมื่นราย โดยร้อยละ 90 เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา
 7. ไข้กาฬหลังแอ่น เป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางหรือติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เรียกว่า meningitis belt ในแอฟริกา [ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 21 ประเทศ ตั้งแต่ประเทศเซเนกัลไปทางตะวันออกจนถึงประเทศเอธิโอเปีย: ผู้แปล, ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข] รวมทั้งผู้ที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งพบว่ามีรายงานการระบาดมาแล้ว
 8. ไทฟอยด์ มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย มีการประมาณการกันว่า แต่ละปีมีผู้ติดเชื้อประมาณ 22 ล้านคน

 ขอบข่ายการให้บริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำก่อนและหลังการเดินทาง
 2. ให้บริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง อาทิ ไข้มาลาเรีย อุจจาระร่วง
 3. บริการวัคซีนป้องกัน พร้อมออกหนังสือรับรอง
 4. ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาความเจ็บป่วยต่างๆ อันเนื่องมาจากการเดินทาง

บริการวัคซีนและยาสำหรับการป้องกันที่บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เตรียมไว้ให้บริการ มีดังนี้

 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • ยาป้องกันโรคไข้มาลาเรีย เริ่มรับประทาน 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • วัคซีนป้องกันไทฟอยด์ ป้องกันได้นานถึง 2 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ ป้องกันได้นานตลอดชีวิต
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ป้องกันได้อย่างน้อย 5 ปี
 • วัคซีนชนิดหยอดป้องกันโรคโปลิโอ ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับวัคซีนก่อนเดินทาง 1 เดือน

ติดต่อรับบริการได้ที่

ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 เคาน์เตอร์ A และ C
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทรศัพท์: 02 667 1555
ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง
ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: สำหรับผู้ที่จะไปต่างประเทศ ศูนย์การแพทย์ฯ ให้คำแนะนำและดูแลรักษา พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ไข้เหลือง ไทฟอยด์ ไข้สมองอักเสบ ไข้กาฬหลังแอ่น ฯลฯ
คะแนนโหวต: 9.22 of 10, จากจำนวนคนโหวต 18 คน
6761|0
6761
custom.bihcenter
6761
1
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. เอกชัย สิงหติราช

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. วัชระ พุ่มประดิษฐ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผศ.นพ. วิชัย เตชะสาธิต

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผศ.นพ. อัษฎา วิภากุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ. มัทนา หาญวนิชย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ศ.เกียรติคุณ นพ. อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ