วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ก่อนไปต่างประเทศ

วัคซีนป้องกันโรคติดต่อก่อนไปต่างประเทศ infographic
 


บริการวัคซีนและยาสำหรับการป้องกันที่บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง :
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 เคาน์เตอร์ A และ C
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Phone: 02 011 2222

Related Health Blogs