bih.button.backtotop.text

ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง

ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง เป็นศูนย์ที่จัดตั้งเพื่อการให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกันสำหรับผู้เดินทางอย่างครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับการอบรมด้านดูแลสุขภาพระหว่างการเดินทางมาเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพการบริการสูงสุด พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ตรงกับสถานการณ์ ทั้งวัคซีนป้องกันโรค ยาป้องกันการติดเชื้อ และคำแนะนำในเรื่องของมาตรการป้องกันเชื้อโรค ตลอดจนปัญหาเรื่องอุจจาระร่วงในระหว่างเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้การเดินทางของคุณราบรื่น น่าประทับใจ และบรรลุเป้าหมายมากที่สุด
เรื่องน่ารู้เมื่อต้องเดินทาง

Travel.jpgการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือต่างถิ่นที่อยู่ไกลๆ ผู้เดินทางอาจต้องเผชิญกับปัญหาดังต่อไปนี้
 

 1. อาการอุจจาระร่วงในผู้เดินทาง (travelers’ diarrhea) เป็นปัญหาที่พบมากที่สุดโดยมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และโปรโตซัว อัตราความชุกของโรคมีตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึง 70 ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะเดินทาง
 2. อาการคลื่นไส้ วิงเวียน (motion sickness) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีการโดยสารพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ อาทิ เรือ เครื่องบิน เครื่องเล่นในสวนสนุก เป็นต้น
 3. Acute mountain sickness หรือ high altitude sickness เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถปรับตัว เนื่องจากความกดดันอากาศที่เปลี่ยนไปเมื่อขึ้นสู่ที่สูง โดยทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ หอบเหนื่อย เป็นต้น
 4. Jet lag เป็นอาการชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารเครื่องบินที่ต้องเดินทางข้ามเขตเวลาตั้งแต่สามเขตเวลาขึ้นไป
 5. ไข้มาลาเรียเป็นโรคที่พบมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นราวๆ 350-500 ล้านคนทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตปีละ 1 ล้านคน
 6. ไข้เหลือง มีผู้ติดเชื้อปีละ 2 แสนราย และเสียชีวิตปีละ 3 หมื่นราย โดยร้อยละ 90 เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา
 7. ไข้กาฬหลังแอ่น เป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางหรือติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เรียกว่า meningitis belt ในแอฟริกา [ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 21 ประเทศ ตั้งแต่ประเทศเซเนกัลไปทางตะวันออกจนถึงประเทศเอธิโอเปีย: ผู้แปล, ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข] รวมทั้งผู้ที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งพบว่ามีรายงานการระบาดมาแล้ว
 8. ไทฟอยด์ มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย มีการประมาณการกันว่า แต่ละปีมีผู้ติดเชื้อประมาณ 22 ล้านคน
 
 1. ให้คำปรึกษา แนะนำก่อนและหลังการเดินทาง
 2. ให้บริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง อาทิ ไข้มาลาเรีย อุจจาระร่วง
 3. บริการวัคซีนป้องกัน พร้อมออกหนังสือรับรอง
 4. ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาความเจ็บป่วยต่างๆ อันเนื่องมาจากการเดินทาง

travel2.jpg
vaccine_travel_1040X1040.jpg
 
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • ยาป้องกันโรคไข้มาลาเรีย เริ่มรับประทาน 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • วัคซีนป้องกันไทฟอยด์ ป้องกันได้นานถึง 2 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ ป้องกันได้นานตลอดชีวิต
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ป้องกันได้อย่างน้อย 5 ปี
 • วัคซีนชนิดหยอดป้องกันโรคโปลิโอ ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับวัคซีนก่อนเดินทาง 1 เดือน

 

ผศ.นพ. อัษฎา วิภากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. วิชัย เตชะสาธิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

นพ. อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

นพ. เอกชัย สิงหติราช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

พญ. มัทนา หาญวนิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

นพ. วัชระ พุ่มประดิษฐ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง 
  ทุกวัน 18.00-16.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง
  อาคาร A ชั้น 15 เคาน์เตอร์ A และ C
คะแนนโหวต 9.86 of 10, จากจำนวนคนโหวต 56 คน

Related Health Blogs