bih.button.backtotop.text

ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง

ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง เป็นศูนย์ที่จัดตั้งเพื่อการให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกันสำหรับผู้เดินทางอย่างครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับการอบรมด้านดูแลสุขภาพระหว่างการเดินทางมาเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพการบริการสูงสุด พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ตรงกับสถานการณ์ ทั้งวัคซีนป้องกันโรค ยาป้องกันการติดเชื้อ และคำแนะนำในเรื่องของมาตรการป้องกันเชื้อโรค ตลอดจนปัญหาเรื่องอุจจาระร่วงในระหว่างเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้การเดินทางของคุณราบรื่น น่าประทับใจ และบรรลุเป้าหมายมากที่สุด
เรื่องน่ารู้เมื่อต้องเดินทาง

Travel.jpgการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือต่างถิ่นที่อยู่ไกลๆ ผู้เดินทางอาจต้องเผชิญกับปัญหาดังต่อไปนี้
 

 1. อาการอุจจาระร่วงในผู้เดินทาง (travelers’ diarrhea) เป็นปัญหาที่พบมากที่สุดโดยมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และโปรโตซัว อัตราความชุกของโรคมีตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึง 70 ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะเดินทาง
 2. อาการคลื่นไส้ วิงเวียน (motion sickness) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีการโดยสารพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ อาทิ เรือ เครื่องบิน เครื่องเล่นในสวนสนุก เป็นต้น
 3. Acute mountain sickness หรือ high altitude sickness เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถปรับตัว เนื่องจากความกดดันอากาศที่เปลี่ยนไปเมื่อขึ้นสู่ที่สูง โดยทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ หอบเหนื่อย เป็นต้น
 4. Jet lag เป็นอาการชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารเครื่องบินที่ต้องเดินทางข้ามเขตเวลาตั้งแต่สามเขตเวลาขึ้นไป
 5. ไข้มาลาเรียเป็นโรคที่พบมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นราวๆ 350-500 ล้านคนทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตปีละ 1 ล้านคน
 6. ไข้เหลือง มีผู้ติดเชื้อปีละ 2 แสนราย และเสียชีวิตปีละ 3 หมื่นราย โดยร้อยละ 90 เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา
 7. ไข้กาฬหลังแอ่น เป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางหรือติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เรียกว่า meningitis belt ในแอฟริกา [ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 21 ประเทศ ตั้งแต่ประเทศเซเนกัลไปทางตะวันออกจนถึงประเทศเอธิโอเปีย: ผู้แปล, ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข] รวมทั้งผู้ที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งพบว่ามีรายงานการระบาดมาแล้ว
 8. ไทฟอยด์ มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย มีการประมาณการกันว่า แต่ละปีมีผู้ติดเชื้อประมาณ 22 ล้านคน
 
 1. ให้คำปรึกษา แนะนำก่อนและหลังการเดินทาง
 2. ให้บริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง อาทิ ไข้มาลาเรีย อุจจาระร่วง
 3. บริการวัคซีนป้องกัน พร้อมออกหนังสือรับรอง
 4. ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาความเจ็บป่วยต่างๆ อันเนื่องมาจากการเดินทาง

travel2.jpg
vaccine_travel_1040X1040.jpg
 
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • ยาป้องกันโรคไข้มาลาเรีย เริ่มรับประทาน 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • วัคซีนป้องกันไทฟอยด์ ป้องกันได้นานถึง 2 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ ป้องกันได้นานตลอดชีวิต
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ป้องกันได้อย่างน้อย 5 ปี
 • วัคซีนชนิดหยอดป้องกันโรคโปลิโอ ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ป้องกันได้นานถึง 10 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับวัคซีนก่อนเดินทาง 1 เดือน

 

ผศ.นพ. อัษฎา วิภากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. วิชัย เตชะสาธิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

นพ. อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

นพ. เอกชัย สิงหติราช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

พญ. มัทนา หาญวนิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

นพ. วัชระ พุ่มประดิษฐ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง 
  ทุกวัน 18.00-16.00 น.

Location

 • ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง
  อาคาร A ชั้น 15 เคาน์เตอร์ A และ C
คะแนนโหวต 9.86 of 10, จากจำนวนคนโหวต 56 คน

Related Health Blogs