ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา

ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวบรวมวิทยาการในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาที่ทันสมัยของโลกมาไว้ที่นี่ เพื่อให้บริการแก่ท่าน
 

การตรวจทางรังสีวิทยา

 • ระบบสื่อสารและเรียงลำดับภาพ (PACS) ภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ทุกภาพจะได้รับการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอลเพื่อการแปลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วในการให้บริการ และสะดวกต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
 • การตรวจทางรังสีวินิจฉัยและการส่องกล้องตรวจทางรังสี
 • การตรวจดูระบบการไหลเวียนของโลหิตด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ที่ทันสมัย
 • การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (ร่างกายและหัวใจ)
 • การตรวจระบบหลอดเลือดด้วยรังสี
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งพิสูจน์
 • เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กรุ่นใหม่
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเอกซเรย์กระดูกใบหน้า
 • เครื่องสลายนิ่ว
 

ห้องปฏิบัติการ

 • ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
 • ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
 • บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการครบวงจร
 • ธนาคารเลือดซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการควบคุมคุณภาพธนาคารเลือดของโรงพยาบาลศิริราช
 • แผนกพยาธิศัลยกรรม
 

การวินิจฉัยโรคหัวใจและการบำบัดรักษา

 • ศูนย์หัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ 2 ห้อง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • การตรวจโรคหัวใจทุกประเภท
 

การตรวจทางระบบประสาท

 • การตรวจคลื่นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้า
 • การตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า
 • เครื่องวัดความเคลื่อนไหวของลูกตา
 

การรักษาโรคมะเร็ง

Contact
Phone:
Fax:
Service Hours
Location