bih.button.backtotop.text

การตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์

Angiogram คือ การตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์โดยขณะทําหัตถการแพทย์จะใส่สายหรือท่อเล็กๆ เข้าไปในหลอดเลือดแดงและฉีดสารทึบแสง (โดยทั่วไปเรียกว่า “สี”) เข้าไปในหลอดเลือดพร้อมๆ กับการถ่ายภาพเอกซเรย์บริเวณนั้น

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
  • ภาวะเลือดออก
  • ภาวะติดเชื้อ
  • เกิดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือด
  • ปฏิกิริยาต่อสารทึบแสง
  • การอุดตันของหลอดเลือดอย่างเฉียบพลัน
  • ปฏิกิริยาต่อยานอนหลับที่ให้ทางหลอดเลือด
หลังออกจากโรงพยาบาลแนะนําให้พักโรงแรมใกล้โรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางมา โรงพยาบาลหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังทําหัตถการ
การตรวจหลอดเลือดแดงมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ในการทําหัตถการนี้ด้วย

หากไม่ทําหัตถการนี้จะเกิดอะไรขึ้น

หากหัตถการนี้มีจุดประสงค์เพื่อการวินิจฉัย กรณีที่ท่านไม่เข้ารับการทําหัตถการอาจทําให้แพทย์ไม่สามารถวาง แผนการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับท่านได้ อาจส่งผลให้อาการแย่ลงและทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่นๆ ได้

ทางเลือกอื่นในการทําหัตถการ

Computed tomography (CT) angiography (angiogram) หรือ magnetic resonance angiography (MRA)

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs