bih.button.backtotop.text

การตรวจชิ้นเนื้อไต

การตรวจชิ้นเนื้อไต เป็นการวินิจฉัยโดยการใช้เข็มเจาะผ่านผิวหนังไปที่ไต เพื่อให้ได้ชิ้นเนื้อเยื่อส่วนเล็กๆ ออกมาตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นการวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการรักษา

จุดประสงค์/ประโยชน์ของการทำหัตถการ
  1. เพื่อวินิจฉัยสาเหตุ พยากรณ์ และประเมินความรุนแรงของโรคไต หรือหาสาเหตุที่ทำให้การทำงานของไตลดลง การมีเลือดออกในปัสสาวะ การมีโปรตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ การวินิจฉัยโรคไตลูปัส โรคไตอักเสบ การวินิจฉัย glomerular disease
  2. ค้นหามะเร็งในไต
  3. เพื่อประเมินสาเหตุของไตไม่ทำงานหรือการทำงานของไตลดลงภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาโรคไตเสื่อม
หากผู้ป่วยมีแผนการเดินทางไปต่างประเทศหลังทำหัตถการ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทำการจองการเดินทาง โดยปกติควรงดเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังทำหัตถการ

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โรคไต

ดูเพิ่มเติม

Related Packages

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs