bih.button.backtotop.text

การรักษาเนื้องอกมดลูกโดยการฉีดสารพิเศษ

การรักษาเนื้องอกมดลูกโดยการฉีดสารพิเศษ คือ หัตถการที่รังสีแพทย์ทำการใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดและปล่อยอนุภาคเล็ก ๆ เข้าไปเพื่ออุดกั้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนเนื้องอกในมดลูก

จุดประสงค์ของการทำหัตถการ
เพื่อรักษาอาการเลือดออก อาการเจ็บ หรืออาการอื่นๆ ที่เกิดจากก้อนเนื้องอกในมดลูก หัตถการนี้ถือว่าเป็นหัตถการที่รุกล้ำน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดเพื่อนำก้อนเนื้องอกออกมา

ผู้ที่สามารถรับการรักษาด้วยวิธีนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยหญิงที่มีอาการเจ็บ มีเลือดออก หรือมีอาการอื่นๆ ที่เกิดจากการมีเนื้องอกในมดลูก นรีแพทย์และรังสีแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่หลังจากทำการตรวจและพูดคุยกับผู้ป่วยแล้ว

 1. ผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการ รวมทั้งความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับ
 2. ผู้ป่วยจะต้องตรวจร่างกาย เช่น ตรวจเลือดและเอกซเรย์หน้าอก
 3. ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่รับประทานอยู่ เนื่องจากยาบางตัวอาจจำเป็นต้องหยุดก่อนรับหัตถการ เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือดประเภทแอสไพริน พลาวิกซ์ และวาร์ฟาริน
 4. ผู้ป่วยต้องงดอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนรับหัตถการ หรือตามที่แพทย์แนะนำ
 5. เจ้าหน้าที่จะเตรียมผิวหนังบริเวณขาหนีบของผู้ป่วยก่อนรับหัตถการ
โดยทั่วไปแล้วหัตถการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะได้รับยาชาเฉพาะที่บริเวณขาหนีบ ร่วมกับยาระงับความรู้สึกที่ให้ทางหลอดเลือด แต่ในบางกรณีอาจต้องได้รับยาดมสลบ ระหว่างการทำหัตถการ รังสีแพทย์จะเปิดผิวหนังบริเวณต้นขาผู้ป่วยประมาณ 3-4 มิลลิเมตรเพื่อสอดสายสวนเข้าไปตามหลอดเลือดที่ต้นขาและฉีดสารทึบแสงเข้าไปเพื่อให้เห็นภาพของหลอดเลือดขณะที่ทำการเคลื่อนสายสวนเข้าไป หลังจากนั้นจะทำการฉีดอนุภาคเล็กๆ เข้าไปตามหลอดเลือดเพื่ออุดกั้นไม่ให้เลือดเข้าไปสู่ก้อนเนื้องอกในมดลูกได้ จากนั้นจึงทำการทำความสะอาดรูเปิดและทำแผลให้เรียบร้อย
 1. ผู้ป่วยควรพักผ่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังหัตถการ
 2. ดื่มน้ำมากๆ และรับประทานอาหารตามปกติ
 3. ปิดแผลไว้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 4. หากมีเลือดออกบริเวณปากแผล แจ้งพยาบาลทันทีและนอนหงายนิ่งๆ
 5. หากผู้ป่วยรู้สึกชาหรือหนาว หรือผิวหนังของขาข้างที่ทำหัตถการเกิดการเปลี่ยนสี ให้แจ้งพยาบาลทันที
หัตถการนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการผ่าตัดอื่นๆ ที่อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ เช่น
 • การติดเชื้อที่ต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ หรือต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลในบางกรณี
 • มีเลือดออกมากระหว่างหรือหลังหัตถการ
 • รังไข่ได้รับความเสียหาย มีแผลเป็น หรือเกิดภาวะมีบุตรยาก
 • อาการแพ้ยาสลบ
 • อาการแพ้ในช่วงสั้นๆ หรือผื่นคัน
 • รอบเดือนผิดปกติชั่วคราว
ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของรังสีแพทย์อย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและหลังหัตถการ
หลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว แนะนำให้ผู้ป่วยพักที่โรงแรมใกล้เคียงโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 วัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาที่โรงพยาบาลหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังหัตถการ
หัตถการนี้มีอัตราความสำเร็จในการรักษามากถึง 90% อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โปรดปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความสำเร็จในการรักษาก่อนตัดสินใจทำหัตถการ
 
หากไม่รักษาด้วยหัตถการนี้
เนื้องอกในมดลูกจะเติบโตต่อไป
รังสีแพทย์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงทางเลือกอื่นในการรักษา เช่น การผ่าตัดมดลูกออก การรับประทานฮอร์โมน การผ่าตัดเนื้องอกโดยเก็บมดลูกไว้ รวมทั้งการจี้ไฟฟ้า อัลตราซาวนด์ และการใช้ไนโตรเจนเหลว

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 5.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 8 คน

Related Health Blogs