bih.button.backtotop.text

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

“จากประสบการณ์เฉพาะทางกว่า 12 ปี สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์  มอบทางเลือกการรักษาหลากหลาย ดูแลตรงจุด ในราคาที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย”


vdo-spine-640x311.jpg
Layout-Center-Virtual-Book-Banner_Spine-Institute-CTA-Banner-1200x255-TH.png
ข้อมูลศูนย์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์พร้อมดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอย่างครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังมากกว่า 12,000 ราย ใน 12 ปี   

การจัดตั้งสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ เกิดจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการรักษาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนนำวิธีการและเทคโนโลยีมาใช้อย่างไม่หยุดยั้งในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง เพื่อส่งมอบการบริบาลที่ให้ผลลัพธ์เชิงบวก ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สถาบันโรคกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ยังเป็นสถาบันที่จัดการสอนการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ในระดับภูมิภาคเอเชีย มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 12 ปี ทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี โดยได้รับการคัดเลือกจาก Professor Sebastien Ruetten ผู้คิดค้นเทคนิคดังกล่าว ให้ร่วมกับโรงพยาบาล Saint Anna-Herne แห่งประเทศเยอรมนี จัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปในภูมิภาคเอเชีย เป็นแห่งที่สองต่อจากที่ประเทศเยอรมนี  นำโดยทีมแพทย์ชาวไทยจากสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ร่วมกับ Professor Sebastien Ruetten มาอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งที่ผ่านมาได้อบรมศัลยแพทย์กระดูกสันหลังจากนานาประเทศมาแล้วกว่า 2,000 คน และในปี 2565 นี้ เป็นการจัดอบรมครั้งที่ 52 
 
 
 
วิสัยทัศน์ของสถาบันโรคกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

สถาบันโรคกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ หนึ่งในสถาบันกระดูกสันหลังชั้นนำระดับโลก และเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ให้ทั้งการบริบาลรักษาอย่างครอบคลุมและเป็นศูนย์กลางทางวิชาการเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอย่างครบถ้วน
 

พันธกิจของสถาบันโรคกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
 • เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม  เราไม่หยุดพัฒนาทั้งเทคโนโลยีในการรักษา และทีมบุคลากรคุณภาพ 
 • ยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศด้วยการฝึกอบรมทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพเฉพาะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 • พัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมงานวิชาการเกี่ยวกับโรคและการรักษาเรื่องกระดูกสันหลัง

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
 

Spine-Final.jpg
 

 • ทีมแพทย์ สถาบันกระดูกสันหลังมีประสบการณ์การรักษามากว่า 12 ปี
  • แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  • แพทย์ชำนาญการด้านการรักษาความปวด
  • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การจัดอบรมสอนเชิงปฏิบัติการเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้องเอ็นโดสโคป  มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี
 • ทีมสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกัน – พยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง, เภสัชกร, นักกายภาพ
 • การประชุมของทีมแพทย์ 10 – 13 คน (แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง, แพทย์ชำนาญการด้านการรักษาความปวด, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาบาลเฉพาะทาง) เพื่อลงความเห็นการรักษาที่ดีและเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย 

 

 
 

ผลลัพธ์ของการรักษาของสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

เพื่อแสดงผลลัพธ์ความน่าเชื่อถือในการบริบาลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย  เราได้จัดทำตัวชี้วัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศ หรือผลการวิจัยที่ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับ

 • เราดูแลเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของการผ่าตัดได้ดี ด้วยผลอัตราการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดในบริเวณที่ผ่าตัด (Surgical site infection, SSI) ในปี 2021 เพียง 0.83% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ 1.62%  ของโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 100%  เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการใส่สกรู ของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Percentage of Screw Accuracy) ในปี 2564
 

การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่บำรุงราษฎร์

เราส่งมอบการบริบาลทุกการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้วยความปลอดภัย และลดการติดเชื้อจากการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

 • ส่งมอบการบริบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล
 • ทีมแพทย์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดส่องกล้อง Minimally Invasive Surgery
  • แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว
  • ลดการติดเชื้อจากการผ่าตัด
  • ลดการถูกทำลายของเนื้อเยื่อจากการผ่าตัด
  • ลดอาการเจ็บและการรับประทานยาหลังการผ่าตัด
 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • กล้องเอ็นโดสโคปที่มีความละเอียดระดับ 4K --- เห็นภาพชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัด
  • กล้องไมโครสโคป
 • ไม่ใช้ซ้ำในอุปกรณ์บางชนิดในการผ่าตัด และมีมาตรฐานการทำความสะอาดเครื่องมือและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำ เพื่อความปลอดภัยและลดอัตราการติดเชื้อจากการผ่าตัด
 • มีหลากหลายแพ็กเกจสำหรับการผ่าตัดเพื่อความต้องการของแต่ละบุคคล
 
AW-SPINE-INSTUTUTE-HOTLINE_TH.jpg

 

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ได้รับการคัดเลือกจาก Professor Sebastien Ruetten ผู้คิดค้นเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ให้เข้าร่วมกับ โรงพยาบาล Saint Anna-Herne แห่งประเทศเยอรมนี จัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปในภูมิภาคเอเชีย เป็นแห่งที่สองต่อจากที่ประเทศเยอรมนี

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ร่วมกับ Professor Sebastien Ruetten มาอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นเวลากว่า 15 ปี โดยได้อบรมศัลยแพทย์กระดูกสันหลังจากนานาประเทศมาแล้วกว่า 5,000 คน


Layout-Flipbook-Spine-institute_TH-19.jpg
 

 • Pain improvement and reoperation rate after full‑endoscopic decompression for lateral recess stenosis: a 10‑year follow‑up. Kesornsak W., Kuansongtham V., Khin Myat Myat Lwin, Pongpirul K. (2023, May).
 • Clinical results of combined interlaminar and transforaminal endoscopic discectomy for central large disc herniation. Kuansongtham V., Khin Myat Myat Lwin, Wasinpongwanich K. (2021, November).
 • Posterior epidural sequestrated disc presenting with contralateral radiculopathy: a very rare case. Kesornsak W., Wasinpongwanich K., Kuansongtham V. (2021, November).
 • Full-Endoscopic Interlaminar Lumbar Discectomy: Retrospective Review of Clinical Results and Complications in 545 International Patients.  Wasinpongwanich K., Pongpirul K., Khin Myat Myat Lwin*, Kesornsak W., Kuansongtham V., Ruetten S. (2019, July)
 • A Cost-Effectiveness Analysis of Intradiscal Electrothermal Therapy Compared with Circumferential Lumbar Fusion. Stamuli E., Kesornsak W., Grevitt M., Posnett J., Claxton K. (2017, September)
 • Comparison between minimally invasive and open transforaminal lumbar interbody fusion.  Saetia K., Phankhongsab A., Kuansongtham V., (2013, January).
 • Full Endoscopic Lumbar Discectomy via Interlaminar Approach: 2-year Results in Ramathibodi Hospital. Chumnanvej S., Kesornsak W., Sarnvivad P., Kuansongthum V.(2012, February).
 • Result of Full Endoscopic Uniportal Lumbar Discectomy: Preliminary Report. Kuansongtum V , Kesornsak W, Chaiyosboorana V, Rukskul P, Chumnanvej S, Ruetten S. (2009, June).
 • Factors Predicting Failure of Conservative Treatment in Lumbar-Disc Herniation. Sutheerayongprasert C., Kuansongtham V., Anuraklekha S., Hiranyasthiti N., Neti S. (2012).
 • Comparison between minimally invasive and open transforaminal lumbar interbody fusion.Saetia K., Phankhongsab A., Kuansongthum V.  (2013, January).
Layout-Flipbook-Spine-institute_TH-20.jpg

นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

น.ท.นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. สำเริง เนติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดมือ
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. วัฒนา มหัทธนกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์ - การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

รศ.นพ. รัฐฤกษ์ อรุณากูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

ศ.นพ. เอก หังสสูต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์ - การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. อัตถพร บุญเกิด

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์ - การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
  ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

Location

 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฏร์
  อาคาร A ชั้น 20
คะแนนโหวต 9.31 of 10, จากจำนวนคนโหวต 131 คน

Related Health Blogs