bih.button.backtotop.text

វិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់

"ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ឯកទេសជាង 12 ឆ្នាំរបស់វិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់ផ្តល់នូវជម្រើសនៃការព្យាបាលនិងការថែទាំដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនក្នុងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គុណភាពជីវិតល្អរបស់អ្នកជំងឺ"។

vdo-spine-640x311.jpg

Layout-Center-Virtual-Book-Banner_Spine-Institute-CTA-Banner-1200x255-EN.png
អំពីវិទ្យាស្ថាន

វិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់ត្រូវបានរៀបចំដើម្បីផ្តល់នូវការព្យាបាល និងការថែទាំយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងឆ្អឹងខ្នង ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺឆ្អឹងខ្នងជាង 12,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល 12 ឆ្នាំ។

វិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមវេជ្ជសាស្រ្ដក្នុងការធ្វើការឆ្ពោះទៅរកស្តង់ដារឧត្តមភាពក្នុងគុណភាពនៃការព្យាបាល ក៏ដូចជាការនាំយកនូវវិធីសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗឥតឈប់ឈរក្នុងការថែទាំអ្នកជំងឺឆ្អឹងខ្នង។ ទាំងអស់នេះគឺក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការថែទាំជាមួយនឹងលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំងឺត្រឡប់ទៅរកទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេជាមួយនឹងគុណភាពជីវិតល្អ។

វិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់ក៏បាននឹងកំពុងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង ដោយប្រើឧបករណ៍អង់ដូស្កុប សម្រាប់តំបន់អាស៊ីជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាង 12 ឆ្នាំមកហើយ ទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃ និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ លោកសាស្ត្រាចារ្យ Sebastien Ruetten ដែលជាអ្នកបង្កើតបច្ចេកទេសនេះបានជ្រើសរើសវិទ្យាស្ថានរបស់យើងដើម្បីធ្វើការដោយសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យ Saint Anna-Herne ក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ដោយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលទីពីរ ដោយប្រើឧបករណ៍អង់ដូស្កុបនៅអាស៊ីបន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ជាមួយនឹងសិក្ខាសាលាដែលបានរៀបចំជាទៀងទាត់ គ្រូពេទ្យវះកាត់ថៃមកពីវិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់រួមជាមួយសាស្រ្តាចារ្យ Sebastien Ruetten ឥឡូវនេះបានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងជាង 2,000 នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងៗ។ តាមពិតសិក្ខាសាលាលើកទី 52 ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅដើមឆ្នាំ 2022 ។

 
 

រោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្អឹងខ្នង

 • ឈឺក (ចុះក្រោមដៃ) / ឈឺខ្នង (ឈឺតាមជើងចុះក្រោម)
 • ឈឺខ្នងធ្ងន់ធ្ងរ រំខានដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
 • ស្ពឹកដៃជើង
 • សាច់ដុំស្ពឹក និងខ្សោយ
 • ពិបាកបត់ជើងតូច និងចលនាក្នុងពោះវៀន
 • ភាពចុះខ្សោយនៃសាច់ដុំ និងមិនអាចធ្វើចលនាបាន

 

 
ជំងឺឆ្អឹងខ្នង
 • ឆ្អឹងកងខ្នងកៀបចូលគ្នា
 • ដុំសាច់នៅក្នុងឆ្អឹងខ្នង
 • ជំងឺកៀបឆ្អឹងកងខ្នងចូលគ្នា
 • ជំងឺរអិលទ្រនាប់ឆ្អឹងកងខ្នង
 • ជំងឺកោងឆ្អឹងខ្នង
 • ជំងឺសឹកឌីសឆ្អឹងកងផ្នែកក
 • ឌីសដែលមានខួរឆ្អឹងកងខ្នងរអិលចេញ
 • ការប្រេះស្រាំឆ្អឹងខ្នង
 
ចក្ខុវិស័យ

ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នឆ្អឹងខ្នងឈានមុខគេក្នុងពិភពលោក/អន្តរជាតិ ដែលផ្តល់សេវាកម្មឆ្អឹងខ្នង កម្មវិធីអប់រំ និងការស្រាវជ្រាវ

បេសកកម្ម
 • ផ្តល់នូវការថែទាំឆ្អឹងខ្នងរួមមួយ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងគុណតំលៃ រួមជាមួយគោលគំនិតការងារជាក្រុម
 • បង្កើត និងថែទាំកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់គ្រូពេទ្យឆ្អឹងខ្នង គិលានុបដ្ឋាយិកា និងគ្រូពេទ្យកាយសម្បទា
 • ដើម្បីជំរុញការស្រាវជ្រាវ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ

 

គ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង

 • ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងមានបទពិសោធន៍ជាង 12 ឆ្នាំ។
  • គ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង
  • គ្រូពេទ្យឯកទេសគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់
  • គ្រូពេទ្យឯកទេសស្តារនីតិសម្បទា
 • សិក្ខាសាលាវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងដែលរៀបចំជាទៀងទាត់អស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ។
 • ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសពហុជំនាញដែលធ្វើការរួមគ្នា រួមមាន គ្រូពេទ្យឆ្អឹងខ្នង ឱសថការី និងគ្រូពេទ្យកាយសម្បទា
 • សន្និសិទនៃអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត 10-13 នាក់ (គ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង គ្រូពេទ្យឯកទេសខាងការឈឺចាប់ គ្រូពេទ្យឯកទេសស្តារនីតិសម្បទា គិលានុបដ្ឋាយិកាឯកទេស) ធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចលើផែនការព្យាបាលដែលល្អ និងសមស្រប ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ។
 
Dr. Verapan Kuansongtham
Assoc.Prof.Dr. Thanet Wattanawong
Dr. Withawin Kesornsak
Wg.Cdr.Dr. Ittipol Komonhirun
 

 

Dr. Sumroeng Neti
Dr. Wattana Mahattanakul
Assoc.Prof.Dr. Rattalerk Arunakul

Dr. Ake Hansasuta

 

 

Dr. Atthaporn Boongird
Dr. Kitti Aroonjarattham
Asst.Prof.Dr. Monchai Ruangchainikom
   

 

Assoc.Prof.Dr. Krishnapundha Bunyaratavej
Asst.Prof.Dr. Roongrath Chitragran
Asst.Prof.Dr. Roongrath Chitragran
Prof.Dr. Wichien Laohacharoensombat
   

 

Asst.Prof.Dr. Kanthika Wasinpongwanich
Dr. Siriwut Pokanan
Dr. Athikom Methathien
   

 

 

 
 

វិធីសាស្រ្តនៃការព្យាបាល
 • វិធីសាស្រ្តនៃការព្យាបាល
 • ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ
 • ការព្យាបាលដោយចលនា
 • ការគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់
 • ការចាក់ថ្នាំស្តេរ៉ូយ
 • ការវះកាត់
  • ការវះកាត់ដោយប្រើឧបករណ៍អង់ដូស្កុប
  • ការវះកាត់ដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍

លទ្ធផលនៃការព្យាបាលនៅវិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់

ដើម្បីពណ៌នាពីភាពជឿជាក់នៃលទ្ធផលនៃការថែទាំប្រកបដោយគុណភាព និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺ ខាងក្រោមនេះជាសូចនាករប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្តង់ដារកំណត់ដោយមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិឈានមុខគេ ឬលទ្ធផលស្រាវជ្រាវដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ និងទទួលស្គាល់។
 

ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងនៅបំរ៉ុងរ៉ាត់

យើងផ្តល់រាល់ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតធានាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគក្រោយការវះកាត់។

 • យើងផ្តល់ការថែទាំតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។
 • ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ និងអ្នកជំនាញក្នុងការវះកាត់ប៉ះពាល់លើរាងកាយតិចតួចបំផុត។
  • ស្នាមវះតូច ឈឺតិច ឆាប់ជាសះស្បើយ
  • កាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគក្រោយការវះកាត់
  • កាត់បន្ថយការខូចខាតជាលិកាពីការវះកាត់
  • កាត់បន្ថយការឈឺចាប់ក្រោយការវះកាត់ និងការប្រើប្រាស់ថ្នាំ
    
 • ឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប
  • អង់ដូស្កុបកម្រិតភាពច្បាស់ 4K --- ផ្តល់រូបភាពច្បាស់ បង្កើនសុវត្ថិភាពក្នុងការវះកាត់
  • មីក្រូទស្សន៍
 • មិនមានការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវឧបករណ៍វះកាត់ជាក់លាក់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ឧបករណ៍ និងសម្ភារៈពេទ្យដែលត្រូវប្រើឡើងវិញ គឺត្រូវមានវិធានការសម្អាតយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងមេរោគ។
 • កញ្ចប់វះកាត់មួយចំនួនអាចរកបានតាមតម្រូវការបុគ្គល។
 
AW-SPINE-INSTUTUTE-HOTLINE_EN.jpg


 

​វិទ្យាស្ថាន​ឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសាស្រ្តាចារ្យ Sebastien Ruetten ដែលជាឥស្សរជនលេចធ្លោក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង ដើម្បីសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យ St. Anna-Herne នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកវះកាត់ដោយប្រើ អង់ដូស្កុបនៅអាស៊ី ដែលជាកន្លែងទីពីរបន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

វិទ្យាស្ថាន​ឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់សហការជាមួយសាស្រ្តាចារ្យ Sebastien Ruetten បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងជាប់ៗគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំអស់រយៈពេលជាង 15 ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានបណ្តុះបណ្តាលគ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងជាង 5,000 នាក់មកពីបណ្តាលប្រទេសផ្សេងៗ។


Layout-Flipbook-Spine-institute_EN-19.jpg
 

អ្នកជំងឺមកពីជុំវិញពិភពលោក ទាំងជនជាតិថៃ និងបរទេស បានទទួលការព្យាបាលពីវិទ្យាស្ថាន​ឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់។
  
 • ភាពប្រសើរឡើងនៃការឈឺចាប់ និងអត្រានៃដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបង្រួមចុងពេញលេញសម្រាប់ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅពេលក្រោយ៖ ការតាមដានរយៈពេល 10 ឆ្នាំ។ Kesornsak W., Kuansongtham V., Khin Myat Myat Lwin, Pongpirul K. (ឧសភា, 2023)។
 • លទ្ធផលគ្លីនីកនៃការកាត់បញ្ចូលគ្នារវាងអន្តរនៃស្រទាប់ស្តើងពីរ និង ការប្រើប្រាស់អង់ដូស្កុបសម្រាប់ការកាត់ផ្តាច់សម្រាប់ ឌីសធំកណ្តាលដែលមានខួរឆ្អឹងកងខ្នងរអិលចេញ។ Kuansongtham V., Khin Myat Myat Lwin, Wasinpongwanich K. (ខែវិច្ឆិកា, 2021)។
 • ឌីស​ដែល​ជាប់​នៅ​ផ្នែក​ក្រោយ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​រលាក​ដល់ជើងខាងក្រោម៖ ករណី​កម្របំផុត។ Kesornsak W., Wasinpongwanich K., Kuansongtham V. (ខែវិច្ឆិកា, 2021)។
 • ការពិនិត្យពេញលេញ- ការប្រើប្រាស់អង់ដូស្កុបសម្រាប់ការព្យាបាលឌីសដែលមានការកៀបជាប់: ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៃលទ្ធផលគ្លីនិក និងផលវិបាកនៅក្នុងអ្នកជំងឺអន្តរជាតិ 545 ។ Wasinpongwanich K., Pongpirul K., Khin Myat Myat Lwin*, Kesornsak W., Kuansongtham V., Ruetten S. (ខែកក្កដា, 2019)
 • ការវិភាគប្រសិទ្ធភាពនៃថ្លៃដើមនៃការព្យាបាលដោយប្រើកំដៅដោយអេឡិចត្រូឌីសស្កាល់ធៀបនឹងការការវះកាត់ព្យាបាលឆ្អឹងខ្នង។ Stamuli E., Kesornsak W., Grevitt M., Posnett J., Claxton K. (ខែកញ្ញា, 2017)
 • ការ​ប្រៀបធៀប​រវាង​ ​រវាងការដាក់វីសជាប់នឹងឆ្អឹងកងខ្នង និងការវះកាត់ដោយមានការប៉ះពាល់លើរាងកាយតិចតួចបំផុត។ Saetia K., Phankhongsab A., Kuansongtham V., (ខែមករា, 2013).
 • ការ​វះកាត់​ចុង​ចង្កេះ​ពេញ​លេញ​តាម​រយៈ​វិធីសាស្ត្រ ការព្យាបាលឌីសដែលមានការកៀបជាប់:៖ លទ្ធផល​រយៈពេល 2 ឆ្នាំ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ Ramathibodi ។ Chumnanvej S., Kesornsak W., Sarnvivad P., Kuansongthum V.(ខែកុម្ភ៖, 2012)។
 • លទ្ធផល​នៃ​ការ​វះកាត់​ចុង​ចង្កេះ​ពេញ​លេញ៖ របាយការណ៍​បឋម។ Kuansongtum V, Kesornsak W, Chaiyosboorana V, Rukskul P, Chumnanvej S, Ruetten S. (មិថុនា, 2009)។
 • កត្តាដែលព្យាករណ៍ពីការបរាជ័យនៃការព្យាបាលបែបអភិរក្សនៅក្នុងឌីសដែលមានខួរឆ្អឹងកងខ្នងរអិលចេញ។ Sutheerayongprasert C., Kuansongtham V., Anuraklekha S., Hiranyasthiti N., Neti S. (2012)។
 • ការប្រៀបធៀបរវាងការវះកាត់ដោយមានការប៉ះពាល់លើរាងកាយតិចតួចបំផុតនិងការវះកាត់បើកចំហលើចន្លោះឆ្អឹងកងខ្នង។ Saetia K., Phankhongsab A., Kuansongthum V. (ខែមករា, 2013)។

Layout-Flipbook-Spine-institute_EN-20.jpg

 
Treatments provided at the Spine Institute
Our Spine Institute specialists
  Scroll for more

Contact Information

 • Tele-Consultation with Doctor Click

Service Hours

 • វិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់
  Daily 8:00 am to 8:00 pm

Location

 • វិទ្យាស្ថានឆ្អឹងខ្នងបំរ៉ុងរ៉ាត់
  Building A, 20th floor
Rating score 8.39 of 10, based on 173 vote(s)

Related Health Blogs