นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา
- Full-Endoscopic spine surgery with Dr. Sebastian Ruetten at St. Anna-Hospital Herne, Herne, ประเทศเยอรมัน, 2012
- AOSpine fellow at Queen’s Medical Centre, Nottingham, ประเทศอังกฤษ, 2559
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Computer-assisted 3D navigation for cervical, thoracic and lumbar spine surgery, since 2013
- Spinal Cord Stimulation and Intrathecal drug pump: Cadaveric Workshop, Bangkok, ประเทศไทย, 2557
- Cervical Epidural Steroid Injection: Cadaveric Workshop, Nottingham, ประเทศอังกฤษ, 2558
- Upper Cervical Instrumentation: Cadaveric Workshop, Nottingham, ประเทศอังกฤษ, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Non-surgical pain intervention for cervical, thoracic and lumbar spine
- Minimally invasive surgery using endoscope, microscope and computer-assisted 3D navigation for degenerative, traumatic, tumor, infectious disease of spine
- Spinal cord stimulator implantation for chronic neuropathic pain
- Instructor for international training course for full-endoscopic spine surgery in Germany and Thailand
- Instructor for computer-assisted instrumentation training course in Thailand
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue316:00 - 20:0016:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Fri610:00 - 12:0010:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sun113:00 - 18:0013:0018:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)

Article by this doctor