นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์

Specialty: สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ประสาทศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Full-Endoscopic spine surgery with Dr. Sebastian Ruetten at St. Anna-Hospital Herne, Herne, ประเทศเยอรมัน, 2012
- AOSpine fellow at Queen’s Medical Centre, Nottingham, ประเทศอังกฤษ, 2559
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Computer-assisted 3D navigation for cervical, thoracic and lumbar spine surgery, since 2013
- Spinal Cord Stimulation and Intrathecal drug pump: Cadaveric Workshop, Bangkok, ประเทศไทย, 2557
- Cervical Epidural Steroid Injection: Cadaveric Workshop, Nottingham, ประเทศอังกฤษ, 2558
- Upper Cervical Instrumentation: Cadaveric Workshop, Nottingham, ประเทศอังกฤษ, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Non-surgical pain intervention for cervical, thoracic and lumbar spine
- Minimally invasive surgery using endoscope, microscope and computer-assisted 3D navigation for degenerative, traumatic, tumor, infectious disease of spine
- Spinal cord stimulator implantation for chronic neuropathic pain
- Instructor for international training course for full-endoscopic spine surgery in Germany and Thailand
- Instructor for computer-assisted instrumentation training course in Thailand
+ See More
วัน เวลา สถานที่
อ.309:00 - 12:0009:0012:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
อ.313:00 - 16:0013:0016:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
อ.317:00 - 20:0017:0020:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
พ.409:00 - 12:0009:0012:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
พ.417:00 - 20:0017:0020:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
พฤ.509:00 - 12:0009:0012:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
พฤ.513:00 - 16:0013:0016:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
ศ.610:00 - 12:0010:0012:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
ศ.613:00 - 16:0013:0016:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
อา.113:00 - 16:0013:0016:00NS 20A (Spine Institute / Pain Clinic)
ศูนย์รักษาโรค