bih.button.backtotop.text

ค้นพบบำรุงราษฎร์
ศูนย์รักษาโรคที่เราเชี่ยวชาญ

ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19  

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Covid-19 Vaccine Information Center) เพื่อตอบทุกข้อสงสัยเรื่องวัคซีนโควิด 19

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โภชนบำบัด / ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ

ศูนย์โภชนบำบัด บริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ ผ่านทีมนักกำหนดอาหารผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ การบริการของเราครอบคลุมถึง การประเมินภาวะทางโภชนาการและความต้องการพลังงานรวมไปถึงสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน มีการปรับแผนการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคน รวมไปถึงผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง ทางศูนย์ยังมีการให้บริการอาหารปั่นทางสายยางพร้อมบริการจัดส่ง

ดูเพิ่มเติม

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

หาต้นเหตุของอาการและเลือกวิธีการรักษาเหมาะสม สำหรับผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเสมอไป นำทีมแพทย์ตรวจและรักษาโดย นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว

ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โรคไต

ศูนย์โรคไต ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยี รักษาโรคไตเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลัน

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน ตั้งขึ้นเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยตรวจ บำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์สาขาโรคมะเร็งและเทคโนโลยี

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารบำรุงราษฎร์

พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ดูผู้เชี่ยวชาญของเรา
โรงพยาบาลคุณภาพสากล
ดูรางวัลและการรับรอง

บทความบำรุงราษฎร์