bih.button.backtotop.text

ท้องเสียเรื้อรัง หรือปวดเกร็งในช่องท้อง คืออาหารของโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (IBD) หรือเปล่า?

โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ inflammatory bowel disease (IBD) เป็นโรคที่มีสาเหตุไม่แน่ชัด โดยมี 2 กลุ่มโรค คือ Crohn’s disease และ Ulcerative Colitis ซึ่งแม้จะพบได้บ่อยในชาวตะวันตกและตะวันออกกลาง แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านการรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย หรือชาวเอเชีย ทำให้พบโรคนี้เพิ่มขึ้น โดยอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกวัย

 

อาการของโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังจะมีอาการคล้ายกับโรคระบบทางเดินอาหารอื่น  เช่น โรคลำไส้อักเสบ หรือลำไส้แปรปรวน โดยอาจจะมีอาการดังนี้

  • ปวดเกร็งในช่องท้อง กดเจ็บ
  • ปวดหน่วงถ่าย อยากถ่ายแต่ถ่ายไม่ออก
  • ท้องเสีย หรือถ่ายวันละหลายรอบ ในรายที่เป็นมากอาจถ่ายมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน ในบางรายอาจมีเลือดปนมากับอุจจาระ
  • มีไข้ เหนื่อย เพลีย โลหิตจาง และน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
หากท่านมีอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัย

 

วิธีการรักษา

ใช้การรักษาด้วยยาเป็นหลัก เพื่อให้เยื่อบุลำไส้คืนสู่สภาพปกติจนไม่มีความผิดปกติใดๆ ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานยาสม่ำเสมอและพบแพทย์ตามนัด เพื่อควบคุมอาการไม่ให้กลับเป็นซ้ำอีก

ในกรณีที่ใช้ยารักษาแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง แพทย์อาจต้องพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งในผู้ที่เป็นลำไส้อักเสบเรื้อรังชนิด ulcerative colitis โดยการตัดลำไส้ใหญ่ออกอาจทำให้หายขาดได้ แต่ในกรณีของ Crohn’s disease ซึ่งเกิดโรคได้ทั้งในลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก อาจมีการเกิดโรคซ้ำหลังผ่าตัดได้ จึงดังนั้นจึงมักพิจารณาใช้การผ่าตัดเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ลำไส้ตีบหรือทะลุ หรือไม่ตอบสนองด้วยการรักษาด้วยยา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs