bih.button.backtotop.text

สาเหตุของโรคพาร์กินสันกับความสัมพันธ์ของเซลล์สมอง

โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของสมองและระบบประสาท ที่พบได้บ่อยรองจากโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด หากผู้ป่วยได้รับการตรวจและรับการรักษาในระยะเริ่มแรก จะสามารถช่วยชะลออาการของโรคและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สาเหตุของโรคพาร์กินสัน infographic

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของสมองและระบบประสาท ที่พบได้บ่อยรองจากโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด หากผู้ป่วยได้รับการตรวจและรับการรักษาในระยะเริ่มแรก จะสามารถช่วยชะลออาการของโรคและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ศูนย์โรคระบบประสาท

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs