bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

EP.4 การผ่าตัดส่องกล้องเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดแบบสองแกน (Double Bundle ACL Reconstruction)

ลองมาฟังวิธีรักษาการบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดด้วยการผ่าตัดส่องกล้องแบบไหนที่ให้ผลดีที่สุดกับคนไข้ โดยนายแพทย์วิชาญ กาญจนถวัลย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา และหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากวิดีโอนี้กันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

EP.3 ข้อไหล่หลุดกับการรักษา (Shoulder Instability)

อาการข้อไหล่หลุดเกิดขึ้นได้อย่างไร ลองมาฟังคุณหมอพูดถึงสาเหตุ อาการ และแนวทางการรักษาจาก นายแพทย์วิชาญ กาญจนถวัลย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา และหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากวิดีโอนี้กันค่ะ​

อ่านเพิ่มเติม

Biofeedback Therapy หรือการฝึกเบ่ง อีกหนึ่งวิธีรักษาอาการท้องผูกเรื้อรังจากการเบ่งไม่ถูกวิธี

โดยปกติเมื่อต้องการถ่ายอุจจาระ ร่างกายจะควบคุมกล้ามเนื้อหน้าท้องและกะบังลมให้เกร็งตัวเพื่อเบ่ง พร้อมๆกับควบคุมกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักคลายตัวเพื่อให้อุจจาระเคลื่อนผ่านออกมาได้ โดยจากสถิติพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่แน่ชัด มีการเบ่งอุจจาระไม่ถูกวิธีหรือหูรูดทวารหนักหดเกร็งขณะเบ่ง ซึ่งภาวะเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วยการฝึกเบ่ง หรือ Biofeedback therapy

อ่านเพิ่มเติม

EP.2 ความรู้จักภาวะข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder)​

ภาวะข้อไหล่ติดเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนเกือบทุกวัย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ลองมาฟังคุณหมอพูดถึงสาเหตุ อาการ และแนวทางการรักษาจากนายแพทย์วิชาญ กาญจนถวัลย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา และหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากวิดีโอนี้กันค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

EP.1 เอ็นข้อไหล่ฉีกกับการรักษา (Rotator Cuff Treatment)

อาการปวดไหล่จากปัญหาของข้อไหล่นั้น อาจเกิดจากการอักเสบของเอ็นข้อไหล่, ความเสื่อมของเอ็นรอบข้อไหล่ หรือการฉีกขาดของเอ็นข้อไหล่ ลองมาฟังคุณหมอพูดถึงสาเหตุ อาการ และแนวทางการรักษาจาก นายแพทย์วิชาญ กาญจนถวัลย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา และหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากวิดีโอนี้กันค่ะ​

อ่านเพิ่มเติม

หายปวด…ด้วยการฉีดยาเข้าโพรงกระดูกสันหลัง

ปวดหลัง... ปวดคอ... รักษาด้วยการฉีดยาเข้าโพรงกระดูกสันหลัง อีกหนึ่งการจัดการความปวดที่ไม่ต้องผ่าตัด มีประสิทธิภาพสูง

อ่านเพิ่มเติม

อาการท้องผูก ปล่อยไว้ก็อึดอัด

ท้องผูกเป็นอาการที่พบบ่อยในประชากรทั่วโลก โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติจึงปล่อยทิ้งไว้จนเป็นอาการเรื้อรัง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ป่วยหนักทางสมองและระบบประสาทต้องการเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรบ้าง

ทุกวินาทีมีค่ามากเมื่อตกเป็นผู้ป่วยวิกฤตด้านสมองและระบบประสาท

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณเตือนโรคทางสมอง

ทราบหรือไม่ว่าโรคทางสมองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตและพิการกันเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม