bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

รู้จักหัวใจ EP. 1 หลอดเลือดหัวใจ

หัวใจขนาดเท่ากำปั้นแต่ทำงานไม่เคยหยุดและทำงานอย่างซับซ้อน เพื่อขับเคลื่อนชีวิตของเรา

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยปกติเลือดจะสามารถไหลผ่านเส้นเลือดได้อย่างราบรื่นเหมือนน้ำไหลผ่านท่อประปา แต่เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน เส้นเลือดหัวใจจะเสื่อมสภาพจากการสะสมของไขมันและหินปูนในผนังเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดตีบและแข็งตัว ถ้าตีบแคบมากจะขวางการไหลของเลือดที่ไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอต่อความต้องการของหัวใจ ส่งผลให้เกิดอาการหัวใจวายได้ การรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแคบทำได้หลายวิธีและการผ่าตัดบายพาสเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่มีประสิทธิภาพ การผ่าตัดนี้เหมาะกับใคร มีความเสี่ยงไหม ทำไมต้องผ่าตัด หาคำตอบได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดหัวใจรักษาอย่างไร

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่มีอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้หรือรู้ตัวช้า ทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมตามเวลา เพราะอาการบางอย่างของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคอื่น ประสบการณ์ความชำนาญของแพทย์จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ โดยแพทย์จะซักประวัติอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยแยกโรค ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ในการรักษาแพทย์จะเลือกวิธีการรักษาโดยพิจารณาตามลักษณะการตีบ กายภาพของการตีบของเส้นเลือดหัวใจว่าตีบทั้งหมดกี่เส้นและปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ จะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างหาคำตอบได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม

กู้เส้นเลือดหัวใจตีบด้วยการผ่าตัดบายพาส (Coronary Artery Bypass Grafting: CABG)

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยปกติเลือดจะสามารถไหลผ่านเส้นเลือดได้อย่างราบรื่นเหมือนน้ำไหลผ่านท่อประปา แต่เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน เส้นเลือดหัวใจจะเสื่อมสภาพจากการสะสมของไขมันและหินปูนในผนังเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดตีบและแข็งตัว ถ้าตีบแคบมากจะขวางการไหลของเลือดที่ไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอต่อความต้องการของหัวใจ ส่งผลให้เกิดอาการหัวใจวายได้ การรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแคบทำได้หลายวิธีและการผ่าตัดบายพาสเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ แล้วการผ่าตัดบายพาสคืออะไร เมื่อไรที่ต้องรักษาด้วยวิธีนี้ ผ่าตัดแล้วต้องใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหน บทความนี้มีคำตอบติดตามได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในสังคมปัจจุบันที่หลายคนจำเป็นต้องใช้ชีวิตเร่งรีบ การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง การเคร่งเครียดกับหน้าที่การงาน รวมถึงขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอในแต่ละวัน เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมในผนังของหลอดเลือด

อ่านเพิ่มเติม

หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

จากรายงานสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลก ทุกปีมีประชากรประมาณ 17 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 23 ล้านคนในปี 2573 จะเห็นได้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ใกล้ตัวทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

หินปูน เกาะหลอดเลือดหัวใจ Level ไหน..เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน

'หินปูน' ที่เกาะอยู่บริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการเสื่อมของแคลเซียมในร่างกาย ที่สะสมจนกลายเป็นก้อนแข็ง หรืออาจแฝงตัวมากับคราบไขมัน

อ่านเพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดหัวใจ ภัยเสี่ยงใกล้ตัว

โรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึงโรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ หรือตัน

อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยง อาการ และแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ มักเกิดจากการที่มีไขมันและเนื้อเยื่อไปสะสมในผนังหลอดเลือดมากจนทำให้หลอดเลือดตีบแคบลง ซึ่งส่งผลต่อทางเดินไหลเวียนของเลือด โรคนี้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม