ปัจจัยเสี่ยง อาการ และแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

30 มิถุนายน 2559
หลอดเลอดหวใจ-2016.jpg

โรคหลอดเลือดหัวใจ มักเกิดจากการที่มีไขมันและเนื้อเยื่อไปสะสมในผนังหลอดเลือดมากจนทำให้หลอดเลือดตีบแคบลง ซึ่งส่งผลต่อทางเดินไหลเวียนของเลือด โรคนี้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
 

ศูนย์หัวใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

Related Health Blogs