ศูนย์เบาหวาน

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ วิทยากรเบาหวาน นักโภชนาการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจาก ต่างประเทศ ศูนย์เบาหวานให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว
 
การบริการ
 • ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 • การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
 • ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดทารกอย่างปลอดภัยและ
  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเพื่อป้องกันตาบอด
 • ให้บริการโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า
 • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
 • ห้องตรวจที่เป็นส่วนตัวสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย
 • ห้องเจาะเลือดและห้องวัดความดันโลหิต
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
 • ห้องแนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • การเข้ากลุ่มอบรมเกี่ยวกับเบาหวาน
 • การวิจัยเกี่ยวกับเบาหวาน

พญ. รสนีย์ วัลยะเสวี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูโปรไฟล์

นพ. สราวุธ สัมมาชีวกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. สารัช สุนทรโยธิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. สมลักษณ์ จึงสมาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูโปรไฟล์

นพ. พจน์ ตันนิรันดร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูโปรไฟล์

นพ. พงศ์อมร บุนนาค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูโปรไฟล์

พญ. สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูโปรไฟล์

พญ. ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูโปรไฟล์

นพ. รชานนท์ มูรธานันท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์เบาหวาน
  Tel: 02 011 2222

Service Hours

 • ศูนย์เบาหวาน
  วันจันทร์-วันเสาร์
  09.00-20.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-15.00 น.

Location

 • ศูนย์เบาหวาน
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
คะแนนโหวต 9.82 of 10, จากจำนวนคนโหวต 147 คน

Related Health Blogs