ศูนย์เบาหวาน

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์เบาหวาน-บำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ วิทยากรเบาหวาน นักโภชนาการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจาก ต่างประเทศ ศูนย์เบาหวานให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว
 

การบริการ

 • ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 • การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
 • ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดทารกอย่างปลอดภัยและ
  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเพื่อป้องกันตาบอด
 • ให้บริการโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า
 • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจที่เป็นส่วนตัวสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย
 • ห้องเจาะเลือดและห้องวัดความดันโลหิต
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
 • ห้องแนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • การเข้ากลุ่มอบรมเกี่ยวกับเบาหวาน
 • การวิจัยเกี่ยวกับเบาหวาน

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 15.00 น.

สถานที่ตั้ง

ศูนย์เบาหวาน
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย


การนัดหมายและการดิตด่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915

ศูนย์เบาหวาน
ศูนย์เบาหวาน
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์เบาหวาน รักษาโรคเบาหวานและโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน) อย่างครบวงจร รวมถึงป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น หัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
คะแนนโหวต: 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 33 คน
6759|0
6759
custom.bihcenter
6759
1
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ. นที มั่นสกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ. พงศ์อมร บุนนาค

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ. พจน์ ตันนิรันดร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ. รชานนท์ มูรธานันท

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผศ.นพ. วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผศ.นพ. สารัช สุนทรโยธิน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผศ.พญ. นฤพร โชครุ่งวรานนท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. เพชรพริ้ง ประจวบพันธ์ศรี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ช่อทิพย์ พัฒนะศรี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ณัฏฐา อึ้งนภาธานินทร์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. นพวรรณ กิติวัฒน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ปฐมา จรรย์แสง ผ่องสุวรรณ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ยุน ศรีมนูญธิผล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. รสนีย์ วัลยะเสวี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

รศ.พญ. สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศ.นพ. สาธิต วรรณแสง

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศ.นพ. อภิชาติ วิชญาณรัตน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศ.พญ.ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม