ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาฟันและช่องปากของท่าน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมากกว่า 40 ท่าน
การบริการ
 • ทันตกรรมทั่วไป
  • ตรวจและให้คำปรึกษา
  • การทำความสะอาดฟัน
  • ขูดหินปูนและขัดฟัน
  • อุดฟัน
  • ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • เคลือบร่องฟัน
  • จัดฟันสำหรับเด็ก
  • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การจัดฟัน
  • การจัดฟันตามขั้นตอน
 • การรักษารากฟัน
  • ดึงประสาทฟัน
  • รักษารากฟัน
 • การรักษาโรคเหงือก
  • ขูดรากฟัน
  • รักษาโรคเหงือก
 • การทำฟันปลอม
  • ฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมถอดได้บางส่วน
  • การทำสะพานฟัน และ การครอบฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟันปกติ
  • ถอนฟันคุด
  • ตัดติ่งเนื้อ
  • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม
 • Temporomandibular Disorders (TMJ problems)
 • ห้องตรวจทันตกรรม 11 ห้อง
 • ห้องตรวจทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 ห้อง
 • ห้องเอกซเรย์ 2 ห้อง
 • เอกซเรย์รอบปาก
 • ระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานสากล
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆพร้อมให้บริการ
 • ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (เอช เอ)

ทพ. สิทธิพร เทพบรรเทิง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมโรคเหงือก

ดูโปรไฟล์

ทพ. บัณฑิต เจริญบัณฑิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมจัดฟัน

ดูโปรไฟล์

ทพญ. ปาจรีย์ สุนทรสวัสดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ดูโปรไฟล์

พญ. วริสสา ลีปิพัฒนวิทย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมหัตถการ

ดูโปรไฟล์

ทพ. พฤฒิชัย บุริยเมธากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมช่องปาก

ดูโปรไฟล์

ทพ. บุญเกริก สีอุไรย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ดูโปรไฟล์

ทพญ. ฐาปนี ว่องวานิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมทั่วไป

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ดูโปรไฟล์

ทพญ. จารุมา ศักดิ์ดี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมรากฟัน

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์ทันตกรรม
  Tel: 02 011 4100

Service Hours

 • ศูนย์ทันตกรรม
  วันจันทร์-วันเสาร์
  08.00-20.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-18.00 น.

Location

 • ศูนย์ทันตกรรม
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวาไปจนสุดทางเดิน

Related Health Blogs