ศูนย์ทันตกรรม

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาฟันและช่องปากของท่าน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมากกว่า 40 ท่าน
 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจทันตกรรม 11 ห้อง
 • ห้องตรวจทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 ห้อง
 • ห้องเอกซเรย์ 2 ห้อง
 • เอกซเรย์รอบปาก
 • ระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานสากล
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆพร้อมให้บริการ
 • ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (เอช เอ)

การบริการ

 • ทันตกรรมทั่วไป
  • ตรวจและให้คำปรึกษา
  • การทำความสะอาดฟัน
  • ขูดหินปูนและขัดฟัน
  • อุดฟัน
  • ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • เคลือบร่องฟัน
  • จัดฟันสำหรับเด็ก
  • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การจัดฟัน
  • การจัดฟันตามขั้นตอน
 • การรักษารากฟัน
  • ดึงประสาทฟัน
  • รักษารากฟัน
 • การรักษาโรคเหงือก
  • ขูดรากฟัน
  • รักษาโรคเหงือก
 • การทำฟันปลอม
  • ฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมถอดได้บางส่วน
  • การทำสะพานฟัน และ การครอบฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟันปกติ
  • ถอนฟันคุด
  • ตัดติ่งเนื้อ
  • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม
 • Temporomandibular Disorders (TMJ problems)

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-21.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ทันตกรรม
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวาไปจนสุดทางเดิน
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02 667 2300
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรม
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์ทันตกรรมให้บริการทำฟัน เช่น ขูดหินปูน ขัดฟัน ฟอกสีฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน โรคเหงือก ทำฟันปลอม ครอบฟัน และฝังรากเทียม
คะแนนโหวต: 9.45 of 10, จากจำนวนคนโหวต 44 คน
6785|0
6785
custom.bihcenter
6785
11
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก และความพิการของขมับและขากรรไกร

ทพญ. ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์

ทันตกรรม, ความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก และความพิการของขมับและขากรรไกร

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทพญ. ปาจรีย์ สุนทรสวัสดิ์

ทันตกรรม, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมโรคเหงือก

ทพ. กิตติ ต.รุ่งเรือง

ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก

ทพ. ทรงวุฒิ ธนาคุณ

ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก

ทพ. สิทธิพร เทพบรรเทิง

ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก

พ.ต.ทพญ. ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน

ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก

รศ.ทพ. นพดล ศุภพิพัฒน์

ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก

ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ไพศาล ชัยวัฒน์

ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ชาตรี แก้วสุริยธำรง

ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. บัณฑิต เจริญบัณฑิต

ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. รณิต ศุภพิพัฒน์

ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน

รศ.ทพญ. พรรัชนี แสวงกิจ

ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมทั่วไป

ทพ. สุขุม ธีรดิลก

ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. ฐาปนี ว่องวานิช

ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. สายสิน พิพิธสมบัติ

ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. สายสุดา นิลสินธพ

ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. อัครสุดา แย้มสอน

ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป

ผศ.ทพ. ไพฑูรย์ สังวรินทะ

ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. เรย์ สน ห่อวิจิตร

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. กำพล พลประทีป

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. วิชิต กิตติพงศ์โกศล

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ. ขวัญลักษณ์ โลศิริ

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ. นัยนา วิวัฒน์พัฒนกุล

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.ดร. ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ.ทพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ.ทพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

รศ.ทพ. ภัททพล อัศวนันท์

ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมผู้สูงอายุ

ทพญ. มัทนา เกษตระทัต

ทันตกรรม, ทันตกรรมผู้สูงอายุ

ทันตกรรมรากฟัน

ทพญ. เพ็ญโชติ เจียรพงษ์

ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน

ทพญ. ชุติมา ระติสุนทร

ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน

ทพญ.ดร. จารุมา ศักดิ์ดี

ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน

ศ.ทพญ. ศิริพร ทิมปาวัฒน์

ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพ. บุญเกริก สีอุไรย์

ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพ. วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนำชัย

ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ

ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. พรพรรณ อัศวาณิชย์

ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. อักษรักส์ โตกฤษณะ

ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รศ.ทพญ. วัชราภรณ์ ทัศจันทร์

ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมหัตถการ

ทพญ. กุลทิพย์ กุลพงษ์

ทันตกรรม, ทันตกรรมหัตถการ

ทพญ. นิราภร ชุติวงศ์

ทันตกรรม, ทันตกรรมหัตถการ

ศัลยกรรมช่องปาก

ทพ. ณรงค์ ลุมพิกานนท์

ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทพ. พฤฒิชัย บุริยเมธากุล

ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก

พล.ต.ทพ. ธีระ รัตนศักดิ์

ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก