bih.button.backtotop.text

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาฟันและช่องปากของท่าน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมากกว่า 40 ท่าน
 • ทันตกรรมทั่วไป
  • ตรวจและให้คำปรึกษา
  • การทำความสะอาดฟัน
  • ขูดหินปูนและขัดฟัน
  • อุดฟัน
  • ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • เคลือบร่องฟัน
  • จัดฟันสำหรับเด็ก
  • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การจัดฟัน
  • การจัดฟันตามขั้นตอน
 • การรักษารากฟัน
  • ดึงประสาทฟัน
  • รักษารากฟัน
 • การรักษาโรคเหงือก
  • ขูดรากฟัน
  • รักษาโรคเหงือก
 • การทำฟันปลอม
  • ฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมถอดได้บางส่วน
  • การทำสะพานฟัน และ การครอบฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟันปกติ
  • ถอนฟันคุด
  • ตัดติ่งเนื้อ
  • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม
 • Temporomandibular Disorders (TMJ problems)
 • ห้องตรวจทันตกรรม 11 ห้อง
 • ห้องตรวจทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 ห้อง
 • ห้องเอกซเรย์ 2 ห้อง
 • เอกซเรย์รอบปาก
 • ระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานสากล
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆพร้อมให้บริการ
 • ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (เอช เอ)

ผศ.ทพญ. ชุติมา ระติสุนทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมรากฟัน

ดูประวัติ

ผศ.ทพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมประดิษฐ์
รากฟันเทียม

ดูประวัติ

ผศ.นพ.ทพ. ณธรรศ นลินปกรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมช่องปาก

ดูประวัติ

รศ.ทพ. ภัททพล อัศวนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ดูประวัติ

รศ.ทพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ดูประวัติ

รศ.ทพ. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า

ดูประวัติ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. พรรัชนี แสวงกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมจัดฟัน

ดูประวัติ

ทพญ. อัครสุดา แย้มสอน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมทั่วไป

ดูประวัติ

ทพ. บุญเกริก สีอุไรย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ทันตกรรม
  วันจันทร์-วันเสาร์
  08.00-20.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-18.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์ทันตกรรม
  อาคาร B ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวาไปจนสุดทางเดิน
คะแนนโหวต 9.39 of 10, จากจำนวนคนโหวต 167 คน

Related Health Blogs