bih.button.backtotop.text

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

สุขภาพช่องปากและฟันมีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม ปัญหาในช่องปากอาจเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงหลายชนิด ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพช่องปาก และฟันที่แข็งแรง เราจึงให้บริการดูแลรักษาฟัน ช่องปาก รวมถึงใบหน้าและขากรรไกรแบบองค์รวมให้กับผู้ป่วยทุกช่วงวัย โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาระดับอาจารย์แพทย์ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม กว่า 55 ท่าน สามารถให้การรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากและฟันอย่างครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัย สถานที่สะอาดและปลอดเชื้อ


 


 

 

ดูวิดิโอเพิ่มเติม

ผศ.ทพญ. ชุติมา ระติสุนทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม - ทันตกรรมรากฟัน

ดูประวัติ

ผศ.ทพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม - ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรม - รากฟันเทียม

ดูประวัติ

ผศ.นพ.ทพ. ณธรรศ นลินปกรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม - ศัลยกรรมช่องปาก

ดูประวัติ

รศ.ทพ. ภัททพล อัศวนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม - ทันตกรรมประดิษฐ์

ดูประวัติ

รศ.ทพ. ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม - ทันตกรรมประดิษฐ์

ดูประวัติ

รศ.ทพ. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม - รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า

ดูประวัติ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. พรรัชนี แสวงกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม - ทันตกรรมจัดฟัน

ดูประวัติ

ทพญ. อัครสุดา แย้มสอน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม - ทันตกรรมทั่วไป

ดูประวัติ

ทพ. บุญเกริก สีอุไรย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม - ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ทันตกรรม
  วันจันทร์-วันเสาร์
  08.00-20.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-18.00 น.

Location

 • ศูนย์ทันตกรรม
  อาคาร B ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวาไปจนสุดทางเดิน
คะแนนโหวต 9.39 of 10, จากจำนวนคนโหวต 167 คน

Related Health Blogs