โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)

  • ขนาดตัวอักษร
  •  
  •  

อาการ

อาการที่หลัง: ปวดหลังเรื้อรัง มักเกิดอาการในขณะที่มีการขยับหลังมาก เช่น การก้ม เงย หรือเดิน

อาการที่ขา:
ปวด ชา หนักที่บริเวณสะโพกหรือต้นขา 2 ข้าง อาการจะเป็นมากขณะเดิน และอาการจะบรรเทาเมื่อมีการก้มโค้งหลังหรือได้นั่งพัก ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าระยะทางที่เดินได้จะสั้นลงเรื่อยๆ หากโพรงประสาทตีบแคบมากอาจทำให้การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะเสียไปได้
 

สาเหตุ

  • ข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมมาก หรือผิดปกติแต่กำเนิด
  • กระดูกสันหลังส่วน pars interarticularis หัก
  • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง
 

การรักษา

 
โปรแกรมการรักษา